Co je Dry Cargo?

Suchý náklad je termín, který se používá k popisu zboží, které je pevné a suché a nevyžaduje během přepravy žádná zvláštní opatření. Zboží tohoto typu není žádnou formou plynu nebo kapaliny a může být dodáváno v kontejnerech, které neobsahují žádný typ zařízení pro regulaci teploty. Existuje celá řada druhů zboží, které lze považovat za suchý náklad, včetně některých suchých výrobků, kovů, jako je železo nebo ocel, a dokonce i některých druhů potravinových zrn, které mají vyšší toleranci vůči teplu nebo chladu.

Dodání suchého nákladu je považováno za relativně jednoduché. Zboží obsažené v tomto typu přepravy nevyžaduje nic jiného než řádné zabalení a skladování uvnitř přepravního kontejneru, aby mohlo být přepraveno z místa původu do místa určení. Je velmi nepravděpodobné, že by se produkty tohoto typu kazily, i když během přepravy dojde k extrémnímu teplu nebo chladu. Protože suchý náklad představuje pro odesílatele menší náklady, aby se zajistilo, že zboží dorazí v použitelném stavu, jsou náklady na přepravu obvykle nižší než náklady na přepravu zboží, které vyžadují další zvláštní manipulaci.

Suchý nákladní kontejner je obvykle vzduchotěsný a účinně brání jakémukoli vnějšímu prvku v poškození zboží, které je přepravováno. Platí to bez ohledu na to, zda je zboží zasíláno po železnici, po silnici nebo po vodě. Suché nákladní lodě, nákladní auta a železniční vozy obvykle neobsahují vybavení pro udržování vnitřní teploty přepravních kontejnerů v daném rozmezí, protože suché zboží není ovlivněno změnami teploty. Při přepravě jakéhokoli druhu suchého nákladu jsou obvykle problémem vlhkost pronikající do kontejneru a také poškození způsobená posunem zboží během přepravy.

Mnoho států stanoví zvláštní předpisy týkající se přepravy suchého nákladu v rámci svých hranic. Kromě toho se na proces dovozu nebo vývozu tohoto druhu nákladu obvykle vztahují také vládní obchodní předpisy mezi oběma zúčastněnými zeměmi. Dopravci dodržují tato nařízení a také mají tendenci informovat své klienty o tom, jaká opatření by měla být přijata při přípravě zboží k odeslání, jaký druh nakládky a vykládky bude zahrnovat a co lze očekávat, pokud jde o poplatky za poskytování přepravní služby. Při správném dodržování je minimalizována šance na kontaminaci v důsledku vystavení vlhkosti nebo poškození způsobeného přesunem během přepravy, což umožňuje, aby zboží dorazilo na místo určení ve stejném stavu, v jakém bylo při opuštění přístavu původu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?