Co je to Fertigace?

Hnojení je terénní a zahradnická praxe, ve které se do vody používané k zavlažování přidávají materiály rozpustné ve vodě. Hnojení obvykle dodává živiny ve formě hnojiv, ačkoli se může také použít k dodání půdních doplňků a různých dalších materiálů, včetně zemědělských chemikálií, které se vypořádávají s škůdci plodin a chorobami rostlin. V komerčním zemědělství se hnojení široce používá a koncept se začal šířit do obytných krajinářství a zahradnictví koníčků na počátku 2000 let.

Základní systém hnojení má jednoduše nádrž připojenou k výstupu vody, což uživateli umožňuje přidávat chemikálie do nádrže podle potřeby. Místní kódy obvykle vyžadují instalaci zpětného ventilu, který zabraňuje materiálům v nádrži v pohybu po vodovodním potrubí, čímž se eliminuje riziko kontaminace. Povolení mohou být vyžadována také pro určité zemědělské chemikálie, zejména pro ty, které při špatném zacházení představují riziko pro zdraví lidí a zvířat.

Když jsou plodiny plodeny, jsou materiály rozpustné ve vodě v nádrži dodány rostlinám spolu s vodou, kterou potřebují. Tento zaváděcí systém umožňuje rostlinám vstřebávat se více, než mohou pomocí klasických topických aplikací, což znamená, že je zapotřebí méně hnojiv a dalších materiálů. Kromě toho hnojení snižuje riziko vyluhování a odtoku, což prospívá okolnímu prostředí. Ve srovnání s typickým topickým režimem hnojení a péče o rostliny je také snazší řídit systém hnojení.

Jednou zřetelnou nevýhodou hnojení je, že neumožňuje zemědělcům a zahrádkářům dodávat pevné půdní úpravy, jako je kompost, humus a podobné materiály. To může vést k nerovnováze v kvalitě půdy, zejména pokud se ke správě plodin používá po dlouhou dobu hnojení. Fertifikační systémy mohou také snížit množství času stráveného inspekcí plodin, protože lidé nemusí být na polích tolik, a to může znamenat, že včasné známky problémů v polích chybí.

Určitě existuje spousta důvodů, proč používat fertilizační systém nebo integrovat fertilizaci do stávajícího systému krajinářství a zahrádkářství. Pravidelné hnojení může rostlinám pomoci vyvinout velké zdravé kořeny, které povedou ke zdravějším a šťastnějším plodinám a okrasným zahradám. Před instalací fertilizačního systému je však vhodné zkontrolovat místní kódy, aby se ověřilo, zda je systém legální, a zjistit, které chemikálie budou povoleny pro použití s ​​fermentační nádrží.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?