Co je formovací plyn?

Tváření plynu je směsí plynů, které lidé používají v určitých průmyslových procesech, když potřebují vlastnosti plynného vodíku bez rizika výbuchu. Lidé mísí vodík s inertním plynem, jako je dusík, a udržují koncentrace pod úrovní, kde představují významné riziko výbušnin. Dokud objem vodíku ve směsi zůstane pod 5,7% celkového množství, neměl by samovolně hořet a lidé mohou s plynem pracovat relativně bezpečně. Lidé mohou tento produkt vyrábět chemickou reakcí nebo smícháním obsahu plynových lahví.

Jednou z oblastí, kde lidé používají formovací plyn, je příprava fotografických filmů a desek, zejména pro operace, kde by jakékoli nečistoty mohly vážně ohrozit výsledný obraz. Například astronomové potřebují pro svou práci velmi kvalitní film a desky, protože expozice jsou dlouhé a detaily jsou často slabé; lidé nechtějí zaměnit skvrnu prachu na filmu za objekt na obloze. Výrobci plní komory formovacím plynem, aby vytlačili nečistoty z filmu a kontrolovali kvalitu.

Tento produkt je také užitečný v pájení a žíhání kovů. Výrobci, kteří potřebují tento produkt, jej mohou používat v různých prostředích a mohou jej vyrábět na místě pomocí vlastního vybavení nebo si jej objednat u dodavatele. Lidé se učí pracovat s formovacím plynem při manipulaci s kovy, aby určili, kdy je vhodné použít a jak je bezpečně a efektivně používat. Lidé používají při zpracování kovů také celou řadu dalších směsí plynů.

Když společnosti používají tepelné zpracování kovů k vývoji kovů se specifickými charakteristikami, je k dispozici formovací plyn pro použití v peci nebo peci. Lidé musí pečlivě kontrolovat prostředí, aby bylo co nejbezpečnější a aby se zabránilo kontaminaci v kovu, protože malá chyba může mít za následek strukturální slabosti, jako jsou bubliny nebo skvrny nečistot. Personál musí také sledovat složení směsi, aby se ujistil, že nevstoupí do nebezpečné zóny.

Tvarovací plyn není výbušný, ale stále může být nebezpečný. Lidé pracující kolem směsí plynů musí být opatrní při vdechování a riziku úniku z kanystrů, zkumavek a regulátorů. Pokud vytéká dostatek plynu, může vytlačit kyslík v místnosti a lidé by si mohli být vědomi, až bude příliš pozdě. Některé společnosti přidávají do svých plynů pachy, takže lidé, kteří kolem nich pracují, budou moci podle zápachu zjistit, kdy nastane problém.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?