Co je to plazmové rozprašování?

Plazmové naprašování je technika používaná k vytváření tenkých filmů různých látek. Během procesu plazmového rozprašování je cílový materiál ve formě plynu uvolňován do vakuové komory a vystaven magnetickému poli o vysoké intenzitě. Toto pole ionizuje atomy tím, že jim dává záporný elektrický náboj. Jakmile jsou částice ionizovány, přistávají na substrátovém materiálu a zarovnány, čímž vytvoří tenký film, který měří mezi několika a několika stovkami částic tlustý. Tyto tenké filmy se používají v mnoha různých průmyslových odvětvích, včetně optiky, elektroniky a technologie sluneční energie.

Během procesu plazmového rozprašování se vrstva substrátu umístí do vakuové komory. Tento substrát může být složen z jakéhokoli z mnoha různých materiálů, včetně kovu, akrylu, skla nebo plastu. Typ substrátu je vybrán na základě zamýšleného použití tenkého filmu.

Plazmové naprašování musí být prováděno ve vakuové komoře. Přítomnost vzduchu během procesu plazmového rozprašování by znemožňovala nanesení filmu pouze jednoho typu částic na substrát, protože vzduch obsahuje mnoho různých typů částic, včetně dusíku, kyslíku a uhlíku. Poté, co je substrát umístěn v komoře, je vzduch neustále odsáván. Jakmile je vzduch v komoře pryč, je cílový materiál uvolněn do komory ve formě plynu.

Pouze částice, které jsou stabilní v plynné formě, lze pomocí plazmového rozprašování přeměnit na tenký film. Tenké filmy složené z jediného kovového prvku, jako je hliník, stříbro, chrom, zlato, platina nebo jejich slitina, se běžně vytvářejí tímto procesem. Přestože existuje mnoho jiných typů tenkých filmů, je pro tyto typy částic nejvhodnější proces plazmového naprašování. Jakmile částice vstoupí do vakuové komory, musí být ionizovány, než se usadí na substrátovém materiálu.

Výkonné magnety se používají k ionizaci cílového materiálu a jeho přeměně na plazmu. Když se částice cílového materiálu přibližují k magnetickému poli, zachycují další elektrony, které jim dávají záporný náboj. Cílový materiál ve formě plazmy pak padá na substrát. Pohybem vrstvy substrátu kolem může stroj zachytit částice plazmy a přimět je, aby se zarovnaly. Vytváření tenkých filmů může trvat až několik dní, v závislosti na požadované tloušťce filmu a typu cílového materiálu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?