Co je svařování robotů?

Proces svařování robotů může odstranit veškeré lidské zapojení jak z manipulace, tak z svařování různých materiálů. Obvykle se jedná o programovatelné roboty schopné provádět tyto funkce bez jakéhokoli zásahu člověka a s omezeným dohledem. Velké procento všech robotů používaných pro průmyslové aplikace je zapojeno do svařování. Mezi metody, které běžně používají roboty, patří obloukové svařování a bodové svařování. Jedním z odvětví, které využívá robotů pro svařovací účely, je automobilový průmysl, který je začal používat ve stále větším počtu od 80. let.

Některé z prvních robotů se začaly objevovat v různých průmyslových aplikacích v 60. letech 20. století, ačkoli až do 80. let 20. století neuvidily rozsáhlé využití. V té době je začal automobilový průmysl používat pro bodové svařování. Tento typ svařování na montážní lince automobilu může být opakující se, únavná práce a byl velmi vhodný pro automatizaci. Díly se automaticky přesouvají k robotům a roboti pracují na základě přednastaveného programování, takže pro tento proces není potřeba žádná interakce člověka.

Robotické svařování se používá v řadě různých průmyslových odvětví a používá se několik různých robotických systémů. Každý robot je obvykle tvořen příkazovou jednotkou, která obsahuje možnosti programování a zpracování, a mechanickou jednotkou, kterou lze použít k manipulaci s materiály a svařovacím zařízením. Různé typy robotů jsou obecně roztříděny podle toho, jak funguje jejich manipulátor. Karteziánský robot má ve svých komponentách manipulátoru obvykle tři osy pohybu, z nichž každá se pohybuje lineárně kolmo k ostatním. Ostatní roboti mohou používat speciálně kloubová ramena, která mohou poskytovat lepší rozsah pohybu.

Zpracování obrazů podpisů je technika, kterou lze použít při svařování robotů ke zlepšení účinnosti a kvality svaru. Tuto technologii lze použít ke kontrole kvality práce při svařování robotů, ke které dochází, aby bylo možné provést úpravy. Pomocí různých metod zpracování mohou být chyby a další problémy okamžitě identifikovány a odstraněny.

Některé procesy používají robotické svářeče, ale vyžadují, aby osoba do určité míry připravila materiály. Přestože robot za těchto okolností svařuje, pojem svařování robotem se obvykle vztahuje pouze na procesy, které jsou plně automatizované od začátku do konce. Jedním příkladem svařování pomocí robotů je svařování elektrickým obloukem. Tento proces bude často do jisté míry automatizován, i když člověk obvykle materiály připraví a stroj nějakým způsobem ovládá.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?