Jaké jsou klady a zápory Citicoline?

Pozitivní důsledky používání citikolinu zahrnují možnost zvýšené paměti a neurologické funkce. Tato chemikálie byla používána jako doplněk pro lidi trpící stavy, jako je Alzheimerova choroba, a ukázalo se, že je účinná ve studiích na myších a lidech. Mezi možné negativní účinky spojené s citikolinem patří bolesti hlavy, nevolnost, závratě, změna srdečního rytmu a průjem. Je také možné, že u pacientů by se mohly vyskytnout vedlejší účinky spojené s alergickými reakcemi.

Citikolin je přirozeně se vyskytující chemikálie v mozku, která se přeměňuje na acetylcholin, který je potřebný pro komunikaci mezi mozkovými neurony. Mozek funguje tím, že neurony spolu komunikují, což mu pomáhá vytvářet spojení mezi myšlenkami a informacemi. Tato spojení jsou nezbytná pro duševní funkci a hrají velkou roli při vyvolávání vzpomínek. Bylo prokázáno, že lidé s různými neurologickými stavy trpí nedostatkem acetylcholinu a citikolin zvyšuje hladinu acetylcholinu v mozku.

Výhody citicolin byla prokázána v několika studiích, a předpokládá se, že je účinná léčba pro stavy, jako je Alzheimerova choroba a mozková onemocnění cévní, tak i pro po traumatu hlavy. Bylo prokázáno, že tento lék zvyšuje paměť a kognitivní fungování a může být použit jako bezpečnější alternativa k fosfatidylcholinu. Předpokládá se také, že citikolin by mohl mít pozitivní vliv na mírné problémy s pamětí, které jsou obvykle spojeny se stáří.

Je třeba ještě provést další výzkum, aby byly odstraněny všechny možné vedlejší účinky spojené s používáním citikolinu, ale již bylo identifikováno několik různých negativních účinků. Mezi nejčastější vedlejší účinky spojené s léčivem patří bolest hlavy, průjem, nízký krevní tlak, nevolnost a zvracení a pomalejší nebo rychlejší srdeční rytmus. Tyto nežádoucí účinky mohou být časté, takže pacienti by o nich měli navštívit lékaře, pouze pokud jsou zvláště perzistentní nebo závažní.

Další vedlejší účinky spojené s citikolinem jsou ty, které mohou pramenit z alergické reakce na léčbu. Patří sem úly; vyrážka; otok obličeje, rukou, úst nebo krku; a potíže s dýcháním. Pacienti by si měli před užíváním doplňku také promluvit se svým lékařem, pokud kouří, často pijí alkohol nebo užívají nelegální drogy.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?