Co je Halliwick?

Halliwick je forma fyzikální terapie zahrnující vodu. Vyznačuje se duševními i fyzickými složkami. Nezávislost, kontrola rovnováhy a rotační pohyb jsou klíčovými rysy. Zastáncové se domnívají, že vodní prostředí má oproti tradičním cvičebním terapiím některé důležité výhody, jako je poskytnutí odporu a bezpečnější pohybující se prostředí, a podpořili toto přesvědčení s celosvětovými organizacemi.

Postupy, které tvoří Halliwickovu metodu, umožňují jednotlivcům fyzicky fungovat ve vodě. Důraz je kladen na volný pohyb a plavání. Zaměřuje se na konečný cíl celkové fyzické a duševní nezávislosti, které jsou zdůrazněny jedním klíčovým Halliwickovým principem: ztrácí rovnováhu a stojí vzpřímeně. Zatímco mnoho cvičení je skupinovým úsilím, terapie se stále zaměřuje na řešení jedinečných výzev a potřeb každého pacienta.

Cílem Halliwicku je poskytovat holistickou fyzickou, emoční a sociální podporu jednotlivcům se zdravotním postižením. Prospělo mnoho různých jednotlivců, včetně osob s tělesným postižením, osob s psychickými překážkami a osob s mentálním nebo mentálním postižením. Tento přístup k rehabilitační medicíně přispěl k nárůstu vodních terapií po celém světě.

Voda hraje v Halliwickových technikách důležitou roli díky svým prospěšným schopnostem. Jednak vlastnosti pružnosti a nepředvídatelného pohybu látky z něj činí silného agenta odporu. Tento odpor zvyšuje svalovou sílu. Kromě toho jsou jednotlivci testováni v bezpečném prostředí, protože ztrácejí rovnováhu a přesto mají polštář. Plovoucí schopnosti vody také usnadňují pohyb jedince - zejména jedince s omezením pohybu -.

Halliwick často pracuje na desetibodové metodě se třemi hlavními úvahami, které se vzájemně propojují. Duševní příprava na terapii je v počátečních fázích desetibodového přístupu zásadní. Počáteční fáze tak vychovávají rysy osobnosti, jako je přizpůsobivost a nezávislost.

Dalších několik kroků zdůrazňuje trénink těla k dosažení různých typů rovnováhy ve vodě. Tyto střední přístupy zdůrazňují individuální kontrolu těla při změně polohy ve vodě, zejména kontrolu jednotlivých svalů a rotaci těla. Během závěrečných fází desetibodové metody pacient aplikuje koncepty na skutečný pohyb. Vodní klouzání představuje první cílený typ pohybu a poté pacient postupuje k základním plaveckým tahům.

V různých oblastech po celém světě jsou organizace jako Halliwick Association of Swimming Therapy. Funkce těchto míst je dvojí. Za prvé zřídili regionální kluby a organizace, které se věnují zvyšování povědomí o Halliwickově metodě. Druhým účelem je nabídnout vzdělávací lekce pro zájemce, kteří se chtějí stát školiteli Halliwickovy metody.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?