Co je jarní pramen?

Jarní vaz je alternativní název pro plantární kalcaneonavikulární vaz, ligament nohy. Tento vaz je spojením patní kosti nebo patní kosti s navikulárním prostředím, kostí tarsu ve středním podpatku, tlustou páskou vláknité pojivové tkáně, která se nachází poblíž plantárního povrchu nebo chodidla chodidla. Spolu s dlouhými plantárními vazbami a krátkými plantárními vazy se považuje za součást komplexu pružných vazů, který nejen podporuje oblouk chodidla, ale také absorbuje velké procento tělesné hmotnosti člověka.

Plantární kalcaneonavikulární vaz pochází z přední části paty kosti známé jako sustentaculum tali. Kosti nepravidelného tvaru, pata nebo kalkaneus, mají několik plató podobných povrchů pro artikulaci se sousedními kostmi, jako je talus nad ní. Jedním z takových aspektů je sustentaculum tali, které je umístěno v blízkosti vrcholu patní kosti podél jejího mediálního nebo vnitřního povrchu. Je to podél tohoto horizontálního aspektu, kde vzniká jarní vaz, stejně jako tibiocalcaneal a mediální talocalcaneal vazy.

Od patní kosti se pružný vaz prodlužuje dopředu podél spodní strany chodidla na straně velkého špičky. Připevňuje se k navikulární kosti, kostí dehtu. Tarsus je shluk sedmi nepravidelně tvarovaných kostí ve střední a zadní noze za metatarsaly, dlouhé kosti nohy, které se spojují s prsty na nohou. Navikovaná přední část talusu na středním aspektu chodidla má konkávní spodní povrch, ke kterému se připojuje plantární kalkanonikulární vaz.

Hlavní funkcí pružného vazu je držet tyto dvě kosti pohromadě a podporovat kloub mezi nimi, druh synoviálního nebo tekutinou vyplněného kloubu známého jako artrodiální nebo rovinný kloub, ve kterém sousední ploché povrchy dvou nebo více sousedních kostí může klouzat mírně kolem sebe. V tomto intertarsálním kloubu, ve kterém se kosti kalkanu i talusu spojují s navikulem, se konvexní hlava talusu artikuluje s konkávním zadním povrchem pupku. Když se pod pupočníkem táhne plantární kalkaneonavikulární vaz, pomáhá podporovat hlavu talu v kloubu. Rovněž tvoří spodní hranici kloubu a pomáhá zadržovat obsah synoviální dutiny uvnitř. Nakonec překlenuje část středního oblouku chodidla, čímž přispívá k pružnosti oblouku a tím absorbuje váhu rozloženou z paty přes klenbu do koule chodidla.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?