Jaké jsou různé biologické větve?

Biologie je velmi široký předmět, protože je definována jako studium všech živých organismů. Odvětví biologie se obvykle zaměřují na jedno téma nebo problém, který lze účelně seskupit, jako je studium ryb nebo vývoj embryí. Je možné studovat stejné téma v různých oborech biologie, i když z různých perspektiv. Některé běžně známé obory biologie zahrnují ekologii, genetiku a biochemii. Existuje mnoho menších oborů biologie a lidé, kteří navrhují zahrnout určitá témata jako odvětví, musí zvážit, zda je tato izolace užitečná z praktického hlediska.

Některé z nejběžnějších oborů biologie se zabývají jedním typem živého organismu a mají tendenci se dívat na všechny aspekty tohoto organismu, včetně buněčného, ​​fyzického a evolučního vývoje. Například mykologie je biologické studium hub a ichtyologie je studium ryb. Mezi širší obory biologie patří zoologie, studium zvířat a botanika, studium rostlin.

Je také možné podívat se na biologii z hlediska toho, jaká úroveň organismu je studována. Anatomie je například studium široké fyzické formy, buněčná biologie je studium buněk a molekulární biologie je studium biologie na úrovni molekul. V rámci organismů je možné se podívat na specifické biologické systémy, jako je tomu v případě neurobiologie.

Biologie často zkoumá procesy spíše než stavy, jako je tomu v případě evoluční biologie. Někdy jsou biologická studia primárně teoretická, což platí o astrobiologii, studiu života na jiných planetách a po celém vesmíru. Biologii lze také použít ke studiu organismů, které již neexistují pomocí fyzických zbytků. Etologie, studium chování zvířat, nehledí na fyzickou formu organismu, ale na jeho instinkty a činnosti. Sociobiologie podobně studuje sociologické chování z biologického postoje.

V některých případech pracují biologická odvětví spíše na řešení existujících problémů než na popisu toho, jak svět funguje. To je jistě případ biomechaniky, která se primárně zaměřuje na integraci lidí s protetickými prostředky a zemědělství, které studuje způsoby, jak mohou lidé pěstovat rostliny. Biologie ochrany je jedinečná, protože se pokouší dobýt otázku, jak zachovat současný stav Země tak dlouho, jak je to možné, což je jedinečný lidský zájem. Z těchto příkladů je zřejmé, že lidé často používají odvětví biologie nejen k tomu, aby hovořili o světě, ale také k pokusu o vyřešení problémů, jako jsou vážná onemocnění, vyhynutí různých druhů a dokonce morální obavy o živé organismy.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?