Co je to požární zatížení?

Požární zátěž, také nazývaná požární zátěž, se vztahuje na množství hořlavého materiálu a množství tepla, které může látka generovat, pokud se v dané oblasti vznítí. Nejčastěji se používá k označení množství tepla, které mohou materiály generovat v uzavřeném prostoru, jako je například komora nebo místnost. Požární zatížení místnosti nebo jiné oblasti může být použito ke kvantifikaci potenciální závažnosti požáru v tomto místě, a tak je důležitým konceptem v oblasti požární bezpečnosti, hašení požáru a konstrukce.

Požární zatížení místnosti je kvantifikováno jako množství tepla, které by bylo generováno na jednotku plochy v místnosti, kdyby byly spáleny všechny přítomné hořlavé materiály. V obvyklých jednotkách císařských nebo Spojených států se uvádí jako britské tepelné jednotky (BTU) na metr čtvereční, zatímco v metrických jednotkách je v kilojoulech (kJ) na metr čtvereční. Jeden BTU se rovná asi 1055 joul nebo 1,055 kJ. BTU je formálně definováno jako množství tepla potřebné ke zvýšení teploty 1 libry vody o jediný stupeň Fahrenheita menší než 1 atmosféra tlaku, což je zhruba průměrný tlak vzduchu na hladině moře.

Požární zatížení místnosti lze vypočítat v obvyklých jednotkách vynásobením počtu kilogramů hořlavých materiálů v místnosti průměrnými BTU generovanými na libru a následným vydělením výsledku počtem čtverečních stop v místnosti. Stejný postup lze provést pomocí kilogramů, kilojoulů a metrů čtverečních. Méně přesně a více neformálně, termín může také se odkazovat na množství nebo hmotnost hořlavých materiálů uvnitř dané oblasti, kvantifikovaný jako libry na čtvereční stopu nebo kilogramy na čtvereční metr, ačkoli toto je hrubší, protože to nezahrnuje množství tepla generované různými materiály. Požární zatížení oblasti se může značně lišit v závislosti na tom, co je tam uloženo. Například spalování suchého dřeva produkuje asi 7 000 BTU za libru, zatímco spalování propanu produkuje 15 000 za libru.

Znalost požárního zatížení místností v hořící konstrukci je důležitá informace pro požární bezpečnost, protože ukazuje, jak mohou být ničivé požáry v různých místnostech nebo oddílech, a dává představu o tom, jak je pravděpodobné, že se oheň rozšíří z jedné oblasti do druhé. Hasiči používají tyto informace k identifikaci nejzranitelnějších nebo nejnebezpečnějších oblastí hořících budov. Je to také jedna úvaha, která se bere v úvahu při výstavbě budovy. Například beton nepřispívá k požárnímu zatížení, protože nehoří, a proto se často používá k výstavbě místností nebo budov, kde se uchovávají vysoce hořlavé materiály. Kódy požárů a stavební předpisy často obsahují předpisy omezující, kde a jak mohou být skladovány vysoce hořlavé materiály, jako je palivo, protože významně přispívají k místnímu požárnímu zatížení a představují zvýšené riziko požáru mimo kontrolu, pokud jsou uloženy na místech s ohněm. - kontrolní opatření, která nebyla navržena tak, aby zvládala množství tepla, které mohou generovat.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?