Jak si mohu vybrat nejlepší IR lasery?

Nejlepší infračervené (IR) lasery si můžete vybrat tak, že nejprve určíte zamýšlené použití těchto laserů. Bude třeba zvážit požadovanou vlnovou délku a průměr paprsku IR laserů, stejně jako v případě, že je upřednostňován laser s kontinuální vlnou nebo pulsní typ. Další faktory, které je třeba brát v úvahu, zahrnují náklady na lasery a to, jaké další komponenty mohou být vyžadovány pro zajištění nepřetržité a požadované funkčnosti.

Aplikace pro IR lasery se velmi liší a zahrnují vojenské, lékařské a vědecké aplikace. Převládají také komerční a průmyslové aplikace. Každá aplikace v každém odvětví bude nezbytně vyžadovat různé parametry pro určení nejvhodnějšího laseru v závislosti na individuálních potřebách a specifických použitích.

Průmyslové aplikace, jako je zpracování materiálů, budou převážně využívat plynový laser. Plynové IR lasery využívající kysličník uhličitý jsou velmi účinné a během provozu ztrácejí minimální množství energie. Ty jsou obecně nejlepší pro účely řezání a svařování.

Solid-state IR lasery jsou dominantní ve zdravotnickém průmyslu a lze je nalézt v mnoha dalších doplňkových aplikacích. Chirurgické postupy, laserové cílení a periodontální škálování jsou některé ze standardních použití laseru v pevné fázi. Tento typ laseru se také používá při zpracování fotografií a při kontrole polovodičů.

Polovodičové lasery nebo diodové lasery začínají převládat a jsou menší a účinnější než jejich předchůdci. Tento typ laseru může být laser s přímou diodou nebo laser s diodovou pumpou v pevné fázi (DPSS). Každý typ je poněkud vhodnější pro různé účely. DPSS lasery jsou obecně citlivější na teplo a mají menší rozsah provozu než diody. Aplikace vyžadující vysokou kvalitu paprsku často využívají DPSS lasery.

Polovodičové IR lasery budou nejčastěji nejlepší volbou pro menší aplikace a DPSS lasery poskytují výkon a vlnovou délku požadovanou řadou implementací. Některé z primárních aplikací pro tento typ laseru zahrnují IR iluminátory pro noční fotografii, rozsahy nočního vidění často používané pro střelné zbraně a různé projekty interakce člověk-počítač, jako je například detekce blob.

Stavitelé zařízení poháněných laserem budou také chtít zajistit, aby při výběru vhodných IR laserů nebyly problémy s napájením a chlazením. Nevhodné napájecí napětí nebo kolísání proudu mohou zničit nebo dramaticky snížit životnost laseru. Výkon laseru samotného je relevantní, protože to je rozhodující při určování penetrace, vzdálenosti a trvání laserového paprsku. Při zkoumání IR laserů věnujte zvýšenou pozornost kolísání špičkového a průměrného výkonu.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?