Co je to Socket Tester?

Tester soketů je přenosný elektrický nástroj používaný k testování správného provozu a standardů zapojení na zásuvkách elektrické zásuvky. Jedná se obvykle o ruční přístroj, který se připojuje přímo do zásuvky pomocí kolíků namontovaných na testeru nebo je vybaven krátkým vodičem a zástrčkou. V závislosti na sofistikovanosti testeru soketů může být vrácena řada indikací stavu, včetně odpojených fází, obrácených fází a v případě špičkového přístroje impedance zemní smyčky. Většina testerů zobrazuje výsledky testů na řadě světelných diod (LED) a některé také umožňují provedení testu svodového proudu stisknutím tlačítka. Testery soketů jsou k dispozici pro nejběžnější průmyslová a domácí napětí a konfigurace kolíků.

Zásuvky jsou obvykle nejpočetnějším elektrickým zařízením v domácnostech a komerčních budovách. Jsou také první linií kontaktu mezi elektrizační soustavou a spotřebitelem, takže jejich správný a bezpečný provoz je kritickým hlediskem. Testy by měly být v ideálním případě prováděny pravidelně, aby se zkontrolovaly chyby, ale velké množství zásuvek, které se obvykle vyskytují v jakémkoli místě, může z toho učinit náročný a časově náročný úkol. Tester soketů může proces výrazně urychlit a vrátit spolehlivé a přesné informace o stavu testovaných soketů.

Tyto nástroje jsou obvykle malé, přenosné jednotky, často ne více než pár centimetrů čtverečních. Jsou buď vybaveny sadou kolíků namontovaných na krytu, které se připojují přímo do zásuvky, nebo mají krátký kabel a samostatnou zástrčku. Po zapojení do zásuvky poskytuje řada LED na čelní straně přístroje okamžitou indikaci řady příslušných podmínek. Patří sem přítomnost napájení na soketu a to, zda jsou zemní, neutrální a živé zdroje připojeny ke správným kolíkům.

Další funkce jsou k dispozici v testovacích jednotkách špičkových soketů, jako je impedance zemní smyčky, což je jeden z nejdůležitějších faktorů pro bezpečné fungování soketu. Mezi další modely patří tlačítko pro testování zemní poruchy, které umožňuje obsluze otestovat jednotky svodového proudu (ELU) pro správnou funkci; jedná se o stejně kritickou bezpečnostní funkci soketových obvodů. Většina modelů testerů soketů je konfigurována pro dvou a tříkolíkové zásuvky s 115–230 volty, ačkoli existují dostupné varianty, které mohou testovat průmyslové zásuvky s vysokým napětím.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?