Co je tabelační stroj?

Tabelační stroje se poprvé objevily ve Spojených státech jako cenný nástroj, který pomohl poskytnout přesný počet pro národní sčítání lidu. Uvedený stroj, který byl představen s cílem pomoci při objednání a zpracování dat souvisejících s národním sčítáním lidu v roce 1890, byl vyvinut společností Herman Hollerith. Účelem tabelovacího stroje bylo urychlit proces asimilace dat ze sčítání lidu do použitelné podoby, která by vyhovovala potřebám země, která zažila výrazný růst populace od jedné dekády do druhé.

Potřeba zlepšeného způsobu zpracování údajů o obyvatelstvu země dosáhla vrcholu po sčítání v roce 1880. Po dobu sedmi let se vyžadovalo, aby shromážděné informace byly organizovány a aby byla vypracována relativně spolehlivá zpráva o stavu obyvatel země. Odhady nárůstu populace mezi 1880 a 1890 naznačily, že by to trvalo zhruba dvakrát tak dlouho, než by bylo dosaženo výsledků dalšího sčítání.

V reakci na tuto potřebu rychlejšího sestavování vytvořil Hollerith technologii děrných karet, která umožňovala rychlé a snadné kódování stavu pobytu, věku, pohlaví a dalších informací považovaných za důležité. Shromážděná data představovala série děr v kartách. Aby bylo možné třídit a počítat data pro každou součást, byly karty vloženy do tabelovacího stroje.

Tabelační stroj účinně načítal data na základě konfigurace děrovacích děr. Karty prošly řadou kaluží naplněných rtutí. Každý fond odpovídal díře v punčové kartě. Dráty byly vtlačeny do karet a následovaly až po rtuť. Tím bylo dokončeno připojení elektrického proudu, což by posílilo čítač pro každý bit dat.

Po dokončení procesu zazvonil zvonek a mohla být vložena další karta. Clerks by seskupil karty na základě informací obsažených na kartě a poskytoval tak trvalý soubor dokumentace pro sčítání. S pomocí nového tabelovacího stroje bylo sčítání v roce 1890 dokončeno a v osmnácti měsících bylo dvakrát zkontrolováno přesnost.

Bylo zjištěno, že Hollerithova inovace je užitečná i pro jiné formy účetnictví. V roce 1896 založil Hollerith společnost Tabulate Machine Company. Během dvaceti let se tato společnost spojila se třemi dalšími a vytvořila společnost Computing Tabulate Recording Corporation. Jak organizace rostla a diverzifikovala, další změna jména nastala v 1924, když společnost stala se známá jako IBM.

Základní punčová karta vyvinutá pro použití s ​​původním tabelovacím strojem se do poloviny 20. století nadále používala dobře. Technologie děrných karet byla i nadále hnací silou, dokud nebyly na počátku 80. let postupně vyřazovány a nahrazeny novými technologickými pokroky souvisejícími s počítačem.

JINÉ JAZYKY

Pomohl vám tento článek? Děkuji za zpětnou vazbu Děkuji za zpětnou vazbu

Jak můžeme pomoci? Jak můžeme pomoci?