Hvad er et købsgrundlag?

Generelt forstås et købsgrundlag som beregningen af ​​forskellen mellem de indtægter, der kan genereres med en futures-kontrakt, og den faktiske pris, der er forbundet med en kontant råvare. At bestemme købsgrundlaget kan hjælpe en investor med at bestemme, hvilken type købsmetode, der ville være det bedste træk, i betragtning af de nuværende omstændigheder på markedet, samt fremskrivninger af, hvordan markedet vil præstere på det tidspunkt, hvor futures skulle forfalde .

For at forstå, hvordan man korrekt fastlægger købsgrundlaget, er det nødvendigt at forstå, hvad der menes med kontante råvarer og futureskontrakter. I det væsentlige er en kontant vare den faktiske fysiske vare, der tilbydes til salg. Nogle gange omtalt som faktiske forhold, kan denne form for fysisk vare antage forskellige former. Produkter som majs eller sojabønner er eksempler på kontante eller fysiske råvarer. Ædelmetaller som guld og sølv kan også betegnes som denne type råvarer. Selv poster som statsobligationer opfylder de grundlæggende krav, der skal tænkes som en fysisk vare.

Den anden type køb eller salg, der er involveret i beregningen af ​​et købsgrundlag, er futures-kontrakten. Denne type kontrakt skaber dybest set en aftale for en investor om at købe en option, der sælges af en anden investor. Forskellen er, at med en futuresaftale udsættes betaling til et andet bestemt tidspunkt i stedet for med det samme. For det andet kan de faktiske omkostninger for varen være på et beløb, der adskiller sig fra den aktuelle markedsværdi. Ideen bag en futureskontrakt er at være i stand til at erhverve aktivet til en pris, der måske eller måske ikke er konkurrencedygtig i dag, men forventes at være meget indbringende på den dato, hvor betalingen skal udføres.

Når man fastlægger købsgrundlaget for en investeringsmulighed, er investorens opgave at beslutte, om der vil opnås et større overskud ved at betale en bestemt pris i dag, eller indgå en pagt om at betale en anden pris på et senere tidspunkt. Meget af beslutningen hviler på det forventede resultat for aktivet. Hvis forventningen er, at markedsforholdene vil resultere i, at værdien af ​​aktivet stiger markant på udløbsdatoen, kan det være en god ide at betale en pris, der er lidt højere end den aktuelle markedspris. På den anden side, hvis aktivets fremtidige præstation forventes at være noget beskedent, er der muligvis ikke noget reelt punkt i at betale mere end den aktuelle markedskurs for investeringen.

At projicere det bedste handlingsforløb ved hjælp af købsgrundlaget kan også være nyttigt for investoren, der forventer at have adgang til større aktiver på et senere tidspunkt. Hvis dette er tilfældet, kan investoren bestemme, at købsgrundlaget indikerer, at det er klogere at sikre et aktiv ved hjælp af en futureskontrakt. Dette gælder især, hvis investoren foretrækker at bruge aktuelle ressourcer til andre formål og stole på, at andre investeringer skal betale sig inden datoen for afvikling af kontrakten ankommer.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?