Hvad er en økonomisk vækstplan?

En økonomisk vækstplan er en plan, som en regering vedtager for at øge landets produktivitet og den samlede velstand. Normalt udgør denne type plan en del af grundlaget for en administrations styringsstrategi og foreslås for offentligheden under valg og implementeret, mens den valgte administration er i embedet. Økonomiens tilstand er et nøglebarometer for succes for enhver regeringsadministration, så effektiviteten af ​​den økonomiske vækstplan, der er vedtaget, kan gøre eller ødelægge politiske karrierer.

Hvert land har et begrænset antal ressourcer og et borger med ubegrænsede ønsker. Økonomiens tilstand er et mål for, hvor effektivt landet forvalter disse ressourcer til at imødekomme beboernes behov. En stabil økonomi afspejler høje produktivitetsniveauer, idet det meste af arbejdsstyrken er beskæftiget, virksomheder kan omkostningseffektivt producere og markedsføre varer og tjenester, og forbrugere har råd til at købe disse tilbud.

Hvis en regering holder klapp på den aktuelle økonomi, vil folkets ønsker i sidste ende overstige forsyningen. Enten vil befolkningen fortsætte med at vokse, kræve mere produktion fra økonomien, eller så vil nye og forskellige produkter blive udviklet andre steder, idet de overlapper job fra forældede industrier og faldende beskæftigelsesniveauer og generel velstand. For at afværge denne form for økonomisk tilbagegang forsøger regeringerne at vokse deres økonomier, så der er en fortsat stigning i produktiviteten pr. Person.

Regeringer bruger en økonomisk vækstplan for at skitsere en strategi til at anspore til innovation, forbedre konkurrenceevnen og sætte et lands erhvervssektor i stand til at producere flere varer og tjenester. Planen vil typisk specificere, hvordan regeringen vil investere offentlige penge, strukturere skatter og regler og tilbyde forretningsmæssige incitamenter til at nå disse mål. Inden for denne planlægningsramme kan en regering vedtage en række forskellige strategier for at forsøge at opnå succesrige økonomiske resultater.

For at nå målet om at anspore innovation kan en regering investere i ny teknologi. Det kan tilbyde statsstøttede lån, skattelettelser, incitamenter og subsidier til virksomheder for at gøre det muligt for dem at forfølge en ny teknologi, indtil teknologien når et udviklingsstadium, hvor det er rentabelt alene. En økonomisk vækstplan kan foreslå sænkning af eksportbarrierer, skatter og afgifter for at tilskynde virksomheder til at ekspandere til internationale markeder. På samme måde kan planen foreslå ændringer i skatter og regler, der gør det muligt for visse industrier at få adgang til begrænsede ressourcer, ansætte arbejdstagere eller fremstille produkter uden offentlige forhindringer, der påvirker rentabiliteten.

Disse økonomiske vækstplanstrategier er kun en lille prøve af de typer af politikker, som en regering kan vedtage for at skabe den infrastruktur, der er nødvendig for, at erhvervslivet skal trives. Administrationer har en tendens til at vedtage en økonomisk vækstplan og derefter justere den i løbet af tiden, hvis den ser ud til ikke at fungere. Problemet med enhver plan, der forsøger at påvirke økonomien på et makroniveau, er den langsomme evolutionære cyklus af økonomiske ændringer, da politikere har tendens til at have brug for øjeblikkelige resultater for at støtte deres positioner.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?