Hvad er finanspolitikkens rolle i krise?

Finanspolitikkens vigtigste rolle i krise er at forhindre yderligere økonomisk forringelse og genskabe den samlede vitalitet i makroøkonomien. En af de teknikker, der anvendes af de fleste nationale regeringer, er at tvinge en stigning i pengemængden ved at sænke renten. Regeringerne forsøger også at øge de samlede udgifter, forbrugertillid og produktionsproduktion gennem finanspolitikken. En national regering kan midlertidigt reducere skatter og øge sine egne udgifter for at forbedre den samlede sundhed i makroøkonomien snarere end den økonomiske sundhed i de enkelte befolkningsgrupper.

For at forhindre et komplet økonomisk sammenbrud vil en national regering anvende finanspolitikken i krise for at stimulere den samlede efterspørgsel. En økonomisk krise omtales typisk som en alvorlig recession eller depression, hvor den økonomiske værdi af en økonomis produktion stagnerer eller kraftigt falder. Dette forekommer normalt på grund af et kløft mellem omkostningerne ved basale varer og tjenester og den gennemsnitlige forbrugers indkomst ud over virksomheders evne til at opnå passende fortjenstmargener. Når regeringen nedsætter renten, som den pålægger bankerne at låne penge, er håbet, at forbrugere og virksomheder vil blive opmuntret til at sikre den finansiering, de har brug for, til at købe store billetgenstande, såsom huse, køretøjer og nye faciliteter.

Ved at tilskynde til en stigning i udgifterne stiger den gennemsnitlige efterspørgsel efter varer og tjenester normalt. Brug af teknikkerne for en finanspolitisk politik i krise hjælper med at stimulere den samlede produktion og aktivitet af en makroøkonomi, men det garanterer ikke, at enhver virksomhed eller enkeltperson får gavn. Der kan gives skattemæssige incitamenter til virksomheder for at skabe flere job eller endda højere betalte job. Midlertidig nedsættelse af forbrugsafgifter eller incitamenter til at købe visse varer, såsom huse, kan også gives for at give fritagelse for økonomiske byrder og give mulighed for yderligere skønsmæssig indkomst.

Ud over at tilskynde til mere forbrugsudgifter er statslige udgifter en anden fælles del af finanspolitikken i krise. Nogle gange bruger forbrugere ikke nok til at løfte en makroøkonomi ud af recessionen på trods af rentenedsættelser og skattemæssige incitamenter. Da en del af en økonomis bruttonationalprodukt (BNP) består af offentlige udgifter, kan det investere i flere projekter, såsom militære eksperimenter, energiforskning eller forbedringer af transportinfrastrukturer. For at færdiggøre mange af disse projekter skal regeringen ansætte udenfor entreprenører, hvilket igen skaber job og pumper flere penge tilbage til forbrugerområdet.

Når man ser resultaterne af at bruge en finanspolitik i krise, har forbrugere og virksomheder en tendens til at få tillid til økonomiens potentiale og sundhed. De begynder at blive mindre konservative og restriktive i deres vilje til at bruge og investere. For at imødekomme den øgede efterspørgsel skal leverandører finde måder at levere flere produkter og tjenester på, hvilket øger mængden af ​​penge, der cirkulerer i makroøkonomien. Regeringerne kan derefter begynde at hæve renten lidt for at afskrække den høje inflation og holde væksten i en optimal sats.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?