Hvordan scorer jeg godt på ASVAB-matematik?

ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery) gives til vagter til at vurdere deres mentale evner og til at bestemme, hvilken slags militære job og træning de vil modtage af de amerikanske væbnede tjenester. Der er to ASVAB-matematikundersøgelser: aritmetisk ræsonnement og matematikviden. Den aritmetiske resoneringstest præsenterer virkelige problemer, der skal løses, og tester også læseforståelse. Matematikvidenstesten måler evnen til at løse generelle matematiske spørgsmål.

For at score godt på ASVAB-matematikprøven er det vigtigt at finde et roligt sted at studere og etablere en regelmæssig studieplan, der giver dig tilstrækkelig tid til at forberede dig. Derefter skal du finde studievejledninger og online praksis-tests, der fokuserer på matematikdelene i ASVAB. Husk at belønne dig selv for at have gennemført afsnit om studievejledninger og opfyldt din studieplan. Sørg for at lade venner og familie vide, hvornår du studerer for at minimere afbrydelser og distraktioner.

I stedet for at fokusere på at få det rigtige svar hver gang, når du tager praksisprøver, skal du lægge mærke til, hvilke typer spørgsmål der oftest dukker op, hvilke færdigheder der testes, og hvordan spørgsmålene formuleres. Giv masser af tid til at fokusere på de områder, hvor du er svag, hvilket kan bestemmes ved at tage praksisprøverne og vurdere dine score. Spil, der kræver hurtig, logisk tænkning, kan også være en god teknik. Lær at springe over de spørgsmål, som du er mest forundret med, vende tilbage til dem, når tiden tillader det.

Når du tager ASVAB matematik test, skal du læse hvert spørgsmål og eventuelt svar omhyggeligt og fjerne de åbenlyst forkerte svar først. Husk, at din score er baseret på rigtige svar. Forkerte svar sænker ikke din score, så prøv at besvare så mange spørgsmål som muligt. Ved matematikordproblemer, lær hvordan man ser bort fra de irrelevante detaljer og ord, med fokus på de vigtige oplysninger, der er nødvendige for at løse spørgsmålet. På udfordrende ligninger, prøv at tilslutte de mulige svar for at finde den rigtige.

Der er en række specifikke matematikfærdigheder, der hjælper dig med at score godt på ASVAB-matematikprøverne. Fokus på at huske sekvensen af ​​operationer, der er nødvendige for at løse specifikke problemer. Når du løser problemer i flere trin, skal du først løse udtrykkene i parenteser og derefter håndtere eksponenterne. Trin, der involverer multiplikation eller opdeling, udføres derefter efterfulgt af tilføjelse og subtraktion. En let, mnemonisk enhed til at huske dette er, "Undskyld venligst min kære tante Sally," hvor det første bogstav i hvert ord står for operationerne i rækkefølge: Pareteser, eksponenter, multiplikation, division, tilføjelse og subtraktion.

Der er flere andre tip, der hjælper dig med at forberede dig til ASVAB-matematikprøven. At huske de mest almindelige matematiske formler er et vigtigt værktøj. Du skal vide, hvordan man beregner areal, omkreds og diagonal af firkanter og rektangler. Andre formler, der skal huskes, inkluderer dem, der fastlægger diameter, omkreds, areal og volumen på forskellige objekter og geometriske former.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?