Hvad er Basel-aftalerne?

Basel-aftalerne er en samling af aftaler nedsat af Basel-udvalget for banktilsyn (BCBS). Det er opkaldt efter en af ​​Schweiz's mest folkerige byer. BCBS's administrative enhed er placeret der, og den fungerer også som dens regelmæssige mødested. Basel-aftalerne tilbyder anbefalinger om banklovgivning og -forskrifter til finansielle institutioner for at tilskynde til styring af kapital og evnen til at håndtere tab.

BCBS blev dannet i 1974 af centralbankcheferne i en samling af lande kendt som gruppen af ​​ti: Belgien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Sverige, Storbritannien og De Forenede Stater. Disse lande udgør halvdelen af ​​G-20 store økonomier. Siden stiftelsen har andre nationer fra denne større gruppe, der inkluderer Sydafrika, Indien og Kina, tilsluttet sig BCBS. Lande uden for G-20-området, såsom Singapore og Hong Kong, er også medlemmer.

Det var en likvidation af Köln, Tyskland-baserede Bank Herstatt på grund af et forsinkelse i en dollarbetalingsbørs, der resulterede i dannelsen af ​​BCBS, og førte også til oprindelsen af ​​Basel I. Basel I, der blev offentliggjort i 1988, fokuserer på uventede tab af finansielle institutioner som den, Bank Herstatt oplevede ved at etablere minimumskapitalkrav. Vedtægten etablerede fem niveauer af kapitaldækningsrisici - 0, 10, 20, 50 og 100 procent - som måler, i hvilket omfang en bank kan blive skadet af et økonomisk tab; for eksempel kan en bank med 0 procent af sine risikovægtede aktiver anses for at have Tier 1-kapital. Ifølge Basel I antyder BCBS, at institutioner, der opererer på internationalt plan, opererer med en risikovægt på 8 procent.

Basel II, der først blev offentliggjort i 2004, udvider ud over sin forgængers kreditrisikofokus. Basel-udvalget føjede tilsynsovervågning og markedsdisciplin til minimumskravene og etablerede således de såkaldte tre søjler i aftalerne. Basel IIs overordnede fokus er at styrke og overvåge standarder for det internationale finansielle samfund.

Med den globale finansielle krise, der fandt fat i slutningen af ​​2000'erne, dukkede den tredje udgave af Basel-aftalerne op i 2009. Basel III reviderede de tidligere aftaler ved at fokusere på at styrke de enkelte finansielle institutioner for at forhindre omfattende chok i at ske. Sådan styrkelse tilskyndes gennem teknikker som bankudnyttelse og likviditet.

Bemærkelsesværdigt udøver BCBS ikke myndigheden til at håndhæve Basel-aftalerne. Hvad det dog tilskynder til er en international konvergens af grundlæggende finansielle standarder. Der er ikke-BCBS-medlemmer, der implementerer Basel-aftalerne gennem deres nationale love og regler.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?