Hvad er lydmetri?

Audiometri udføres for at teste en persons lydbare rækkevidde for toner eller tale. En sundhedsscreeningsmetode, der er relativt smertefri, audiometri udføres ofte, når det mistænkes for, at en person kan have høretab. Typisk fører en uddannet tekniker - kendt som en audiolog - tilsyn med den subjektive testproces ved hjælp af en elektrisk enhed kaldet et audiometer.

Testningen kræver, at en person bærer hovedtelefoner, mens han sidder i en lydtæt bås. Når du sidder uden for kabinen, bruger audiologen audiometriudstyret og tester hvert øre separat. Under en procedure, der kaldes tonelydmetri, bliver en patient bedt om at trykke på en knap, når han eller hun hører toner på forskellige frekvenser og tonehøjder på forskellige decibelniveauer.

En anden tone-audiometri-metode bruger et pandebånd i stedet for hovedtelefoner. Placeret bag ørerne overfører hovedbåndet tonevibrationer gennem knogler til det indre øre. Audiologen styrer frekvenserne og lydstyrken for toner. En patient bliver derefter bedt om at kvittere for, når der høres lyde gennem hovedbøjlen. Tone-audiometri-test tager ofte mindre end 30 minutter.

Taleaudiometri undersøger, hvor godt en person opfatter lydens ord. En person sidder i en lydisoleret bås iført hovedtelefoner. En audiolog vil recitere en liste over ord eller sætninger på forskellige decibelniveauer. Teknikeren bestemmer derefter talemodtagelsesgrænsen ved at bede patienten om at gentage ordene eller sætningerne højt. Testen tager normalt 10 minutter at administrere.

Resultaterne af høretesten dokumenteres ofte på en graf kendt som et audiogram og måles i decibel. Et audiogram registrerer generelt resultaterne separat for både højre og venstre øre. Diagrammet registrerer normalt hørte lave frekvenser i den ene ende og hørte høje toner i den anden ende. Diagrammet kortlægger også lydstyrken for toner, der høres med de høje toner øverst og blødere toner nær bunden af ​​audiogrammet.

En person, der har normal hørelse, vil normalt være i stand til at skelne og svare på hver tonefrekvens, der spilles i begge ører under proceduren. Toner er generelt hørbare mellem nul og 20 decibel Høringsniveau (dB HL). En patient, der gennemgår hørselstesten, anses normalt for at have normal hørelse, hvis han eller hun kan skelne toner i dette interval.

Taleaudiometri-resultater måles generelt som et procenttal. De laveste og højeste volumener forstået af en patient er også inkluderet i resultatet. En person med normal hørelse vil normalt være i stand til at reagere korrekt eller identificere sig til mere end 90 procent af ordene og sætningerne og vil normalt være i stand til at forstå den gennemsnitlige tale, der tales mellem 20 til 50 dB HL.

En patient anses generelt for at have et uregelmæssigt resultat, hvis der er en alvorlig uoverensstemmelse mellem resultaterne af lyd, der er kendetegnet ved venstre og højre øre. Hvis en person ikke er i stand til at forstå en lyd på 20 dB HL eller højere, betragtes han eller hun som noget høretab. Ethvert uoverensstemmelse eller unormalt resultat kan kræve yderligere test eller indikere, at et høreapparat eller en korrigerende kirurgi kan være nødvendig.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?