Hvad er de forskellige typer af medicinsk affaldstjenester?

Medicinsk affald er et uheldigt biprodukt ved drift af et hospital, en lægekontor, en tandlæge eller en medicinsk klinik. Forskellige kropsvæsker, faste stoffer og kirurgiske instrumenter skal bortskaffes på en bestemt måde for ikke at forurene miljøet eller sprede sygdomme. Der er fire primære medicinske affaldstjenester, der håndterer spildmassagen fra disse institutioner. Forbrænding, dampsterilisering, bortskaffelse på stedet i kloaksystemet og håndtering på stedet sørger hver for specifikke typer affald.

Forbrænding er en af ​​de mest almindelige og ældste former for medicinsk affaldstjenester til rådighed for det medicinske samfund. Denne service udføres enten i lokalerne på et stort medicinsk anlæg, som et hospital, eller håndteres af et medicinsk affaldshåndteringsfirma. En forbrændingsanlæg til medicinsk affald er en stor ovn, der når så høj temperatur, at alle bakterier, mikrober og bakterier ødelægges sammen med den fysiske genstand, der går ind i ilden. Almindeligvis er forbrænding forbeholdt patologisk affald, som kropsdele og organer, fordi der er få andre metoder til sikker bortskaffelse af disse genstande.

Dampsterilisering er en anden metode til håndtering af medicinsk affald, som næsten alle institutioner håndterer sig selv. Disse medicinske affaldstjenester implementeres ofte til at modvirke mikroorganismer og kontaminerede kirurgiske værktøjer. Dampsterilisering består af at placere de inficerede genstande i en stor metalbeholder, der forsegler sig lukket. Inde i beholderen påføres damptryk og varme, ikke i modsætning til en trykkomfur, og de skadelige stoffer neutraliseres af den høje temperatur. I tilfælde af medicinske instrumenter er disse genstande faktisk sikkert at genbruge.

Mange biprodukter til medicinsk affald er ikke meget farlige og kan genindføres i det generelle offentlige affaldssystem. Flydende affald, ligesom humant blod og væsker, behandles kemisk og frigøres i spildevandssystemet til videre behandling på et spildevandsanlæg. Disse medicinske affaldstjenester udføres normalt af den medicinske facilitet, fordi processen er relativt enkel, og fareniveauet er lavt.

Endelig udføres mange komplekse tjenester til medicinsk affald af professionelle offshore-bortskaffelsesfirmaer. Disse organisationer er specialiserede i at håndtere affald på en ren og professionel måde. Ofte håndterer disse virksomheder store mængder affald, som medicinske institutioner ikke kan håndtere, såsom blod og menneskelige rester. Disse tjenesteudbydere har flere tilgængelige metoder til at bortskaffe disse potentielt skadelige elementer. Forbrænding i stor skala er en mulighed, disse virksomheder tilbyder, og en anden er sikkert at forsegle og begrave affald på sikre deponeringsanlæg.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?