Hvad er et mekanisk rum?

Et mekanisk rum er et rum, der huser en række mekaniske udstyr, især udstyr, der bruges til at kontrollere miljøet i en bygning. Det omtales undertiden som et kedelrum - som refererer til en kedel, der kan være indeholdt i det - eller som et mekanisk udstyrsrum. Elektrisk udstyr, der bruges sammen med disse ting, samt sikkerhedsudstyr, er også typisk placeret i dette rum.

Det specifikke udstyr, der findes i et mekanisk rum, afhænger af, hvad der er nødvendigt for den bestemte bygning, hvor det er placeret, såvel som lokale bygningskoder. For eksempel opvarmer kedler vand, der leveres til bygningen, enten gennem rør til opvarmning af luften eller til direkte brug, såsom i et køkken. Kølerør og kompressorer kan bruges til at cirkulere koldt vand gennem bygningen til køleformål. Der kan også være vandblødgøringsmidler eller -rensere for at minimere skalaflejring og forbedre effektiviteten af ​​det udstyr, gennem hvilket vandet cirkulerer. Varmeoverføringsspoler, pumper, ventilatorer, motorer og adskillige andre genstande kan også findes i mekaniske rum.

Designovervejelser til et mekanisk rum inkluderer passende udstyrslayout og effektiv dræning. Udstyr skal installeres, så der er tilstrækkelig plads til regelmæssig planlagt vedligeholdelse og reparation. Tilstrækkelig ventilation i rummet hjælper med at forhindre overophedning af mekanisk udstyr såsom kedler, vandvarmere, varmt vandrør og andre. Rummets gulv skal være ordentligt hældt mod afløb og være fri for fordybelser, hvor kondens eller farlige kemikalier kan samles. En sumpe kan i nogle tilfælde være nødvendig, f.eks. Når et mekanisk rum er placeret i en kælder, for at forhindre ophobning af vand.

Tilstrækkelig vibration og akustisk isolering kan også være vigtige problemer afhængigt af lokalets placering. Støj kan være et problem, hvis det støder op til rum, der normalt er besat, såsom mødelokaler, klasseværelser eller patientrum på hospitaler. Rum med følsomt udstyr såsom laboratorier kan kræve isolering fra vibrationer produceret af udstyret i et mekanisk rum. Valg af en placering, der ikke støder op til dette rum, kan ofte afbøde disse problemer. Når det ikke er muligt at vælge en alternativ placering, kan der installeres ekstra udstyr til at begrænse støj og vibrationer.

Der er en række sikkerhedsspørgsmål, der skal overvejes ved design og vedligeholdelse af et mekanisk rum. Rummet skal sikres for at forhindre uautoriseret manipulation med udstyret indeni. Fysisk isolering af rummet kan forhindre eller langsom udbredelse af en brand eller en eksplosion til andre områder af bygningen. En manuelt betjent nedlukningsafbryder eller anden slukningsanordning kan være placeret uden for det mekaniske rum i nødsituationer.

Udstødningsudtag, der bærer giftige dampe, skal være tilstrækkeligt adskilt fra indløbsluft til at sikre, at farlig udstødning ikke cirkuleres i besatte rum. Åndedrætsudstyr, en øjenvaskestation og et sikkerhedsbrusebad er typisk placeret inde i rummet, når der er farlige kemikalier som kølemiddel. Professionelle standarder og lokale bygningskoder kan specificere andre sikkerhedsfunktioner og procedurer.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?