Hvad er en aktuatorpositioner?

En aktuatorpositioner er en systemgrænseflade, der bruger systemindgange til at justere en aktuator gennem et variabelt interval af positioner i overensstemmelse med systemkrav i realtid. I det væsentlige et servosystem, bruger aktuatorpositioneren indgange fra systemsensorer, der leverer information om aktuatorens aktuelle position. Denne information sammenlignes af positionøren med et forprogrammeret ideelt scenario eller andre systemindgange. Hvis der er forskel mellem de to informationssæt, justerer positioneren aktuatoren i overensstemmelse hermed for at rette forskellen. Aktuatorpositioneringsanordninger bruges i en lang række anvendelser, såsom maskinværktøjsdele, marinepistontårn, styresystemer og strømningsreguleringsventiler.

Aktuatorer er enheder, der leverer fjernarbejde ved at anvende bevægelse på en sekundær enhed, hvor det er upraktisk eller farligt for en menneskelig operatør at gribe ind. I mange tilfælde er denne bevægelse en enkel lineær eller roterende bevægelse af en gentagen og endelig karakter. Der er dog mange applikationer, hvor en aktuator er påkrævet for at producere en række positionelle ændringer inden for grænserne for dets driftsområde som svar på system- eller miljøkrav. En marinepistoltårn er et godt eksempel på denne type operationelle situation. Aktuatorerne, der roterer tårnet og løfter og trykker ned pistoltønderne, er konstant påkrævet at ændre deres position i forhold til positionen og rækkevidden for et potentielt mål.

For at opnå denne type finstyring bruges et aktuatorpositioneringssystem. Denne type aktuatorsystem består af en komplet aktuator, en controller og en interfaceenhed. Interfaceenheden opsamler systemindgange og operatorkommandoer eller indeholder et sæt forprogrammerede data. Den indsamler også sensorindgange, der giver en realtidsindikation af aktuatorens nøjagtige position.

Systemindgange, operatørkommandoer eller programdata repræsenterer en ideel eller ønsket situation. Grænsefladen sammenligner derefter denne ideelle situation med aktuatorens positionsinformation. Hvis der registreres en forskel mellem disse to informationssæt, erklæres en fejltilstand af grænsefladen. Den instruerer derefter controlleren til at flytte aktuatoren - og følgelig den pågældende systemkomponent - for at rette fejltilstanden. Når fejltilstanden er annulleret, stopper aktuatorpositioneringsenheden aktuatoren, hvorved de ønskede parametre gendannes.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?