Hvad er opbevaring af farligt materiale?

Farlige materialer er genstande, der kan udgøre betydelige trusler mod levende organismer og miljøet. Der lægges derfor meget vægt på fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af disse genstande. Opbevaring af farligt materiale er også et område med stor bekymring. Det anerkendes generelt, at farlige materialer skal opbevares på en måde, der reducerer potentielle risici.

Der kan være flere niveauer af opbevaring af farligt materiale. Lover kan udstedes af føderale, statslige og lokale myndigheder. Yderligere regler kan også beskrives af virksomheder og institutioner, der kommer i kontakt med farlige materialer. Der er også god praksis, som enkeltpersoner opfordres til at følge.

Klar identifikation er en af ​​de vigtigste regler for opbevaring af farligt materiale. Det betragtes generelt som dårlig praksis og kan være ulovligt at opbevare farlige materialer uden korrekt mærkning. Alle genstande skal mærkes, så enhver, der kommer i kontakt med dem, kan bestemme, hvad de er. Det anbefales også at bemærke, at materialerne er farlige, da nogle mennesker måske ikke er bekendt med visse genstande.

Regler for opbevaring af farligt materiale kan også diktere, hvor længe genstande må opbevares. Som med mad har nogle varer udløbsdatoer. Genstande, der holdes ud over disse datoer, kan blive farligere. Det er god praksis at opbevare ældre genstande, hvor de, der har brug for dem, let kan få dem, så de kan bruges først. Nogle genstande er måske slet ikke egnet til opbevaring.

Mange farlige materialer er uforenelige. Hvis de blandes, kan der være en række negative resultater, såsom giftige dampe eller eksplosioner. Forordninger dikterer ofte, at forskellige genstande skal opbevares separat for at forhindre disse risici. Separat opbevaring kan betyde at opbevare forskellige genstande i forskellige containere. I nogle tilfælde er det imidlertid nødvendigt at opbevare forskellige ting i forskellige områder.

De containere, som sådanne genstande opbevares i, har også en tendens til at være et spørgsmål om regulering. Nogle typer containere er ikke egnede til opbevaring af visse typer materialer. Når disse materialer anbringes i utilstrækkelige opbevaringsbeholdere, skabes der ofte risikable omstændigheder. Lækage kan forekomme, hvilket kan resultere i, at emnerne kommer i kontakt med andre ting, de er uforenelige med. Damp kan også skabe et luftigt miljø, der kan være brændbart.

Regler for opbevaring af farligt materiale kan også diktere omstændighederne under hvilke ting kan opbevares. Mange farlige stoffer påvirkes af deres miljøer. De kan blive farligere, hvis de holdes et sted, der ikke er den rigtige temperatur, eller hvis de udsættes for sollys. På grund af de risici, de udgør, kræves det ofte, at farlige materialer holdes en vis afstand fra ting som vandforsyning og mad.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?