Hvad er en brandbelastning?

Brandbelastning, også kaldet brandbelastning, henviser til mængden af ​​antændeligt materiale og den mængde varme, der kan genereres af et stof, hvis det antændes inden for et givet område. Det er oftest brugt til at henvise til den mængde varme, der kan genereres af materialerne i et lukket område, såsom et rum eller et rum. Brændbelastningen i et rum eller et andet område kan bruges til at kvantificere en brands potentielle sværhedsgrad på dette sted, og det er et vigtigt koncept inden for brandsikkerhed, brandbekæmpelse og konstruktion.

Et rums brandbelastning kvantificeres som den mængde varme, der ville blive genereret pr. Arealenhed i rummet, hvis alle brændbare materialer, der var til stede, blev brændt. I kejserlige eller amerikanske sædvanlige enheder gives dette som britiske termiske enheder (BTU'er) pr. Kvadratfod, mens det i metriske enheder er i kilojoules (kJ) pr. Kvadratmeter. En enkelt BTU er lig med ca. 1055 joule, eller 1.055 kJ. En BTU er formelt defineret som den mængde varme, der er nødvendig for at hæve temperaturen på 1 pund vand med en enkelt grad Fahrenheit under 1 atmosfære af tryk, hvilket er omtrent det gennemsnitlige lufttryk ved havets overflade.

Et rums brandbelastning kan beregnes i sædvanlige enheder ved at multiplicere antallet af pund brændbare materialer i rummet med de gennemsnitlige BTU'er, der genereres pr. Pund og derefter dele resultatet med antallet af kvadratmeter i rummet. Den samme procedure kan udføres ved hjælp af kilogram, kilojoules og kvadratmeter. Mindre præcist og mere uformelt kan udtrykket også henvise til mængden eller massen af ​​antændelige materialer inden for et givet område, kvantificeret som pund pr. Kvadratfod eller kilogram pr. Kvadratmeter, skønt dette er en råere, fordi det ikke inkluderer mængden af ​​varme genereret af forskellige materialer. Brændbelastningen i et område kan variere meget afhængigt af hvad der er gemt der. For eksempel brænder tørt træ omkring 7.000 BTU'er pr. Pund, mens brændende propan producerer 15.000 pr. Pund.

At kende brandmængden af ​​værelser i en brændende struktur er vigtig information for brandsikkerhed, fordi det angiver, hvor destruktive brande i forskellige rum eller rum kan være, og giver en idé om, hvor sandsynligt en brand er at sprede sig fra et område til et andet. Brandmænd bruger disse oplysninger til at identificere de mest sårbare eller farlige områder med brændende bygninger. Det er også et hensyn, der tages i betragtning, når en bygning opføres. For eksempel bidrager beton ikke til brandbelastning, fordi den ikke brænder, og det bruges ofte til at konstruere rum eller bygninger, hvor der holdes meget brandfarlige materialer. Brandkoder og bygningskoder inkluderer ofte regler, der begrænser hvor og hvor meget brandfarlige materialer som brændstof kan opbevares, fordi de i høj grad bidrager til den lokale brandbelastning og udgør en øget risiko for en ukontrolleret brand, hvis de holdes på steder med ild -kontrolforanstaltninger, der ikke var designet til at håndtere den mængde varme, de kan generere.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?