Hvad er en ribonukleinsyre?

Et biologisk vigtigt molekyle, ribonukleinsyre (RNA) ligner i nogle henseender deoxyribonukleinsyre (DNA), men har nogle vigtige strukturelle og funktionelle forskelle. Der er flere typer ribonukleinsyre, som hver spiller en anden rolle i cellen. Ribonukleinsyrer udfører flere vigtige opgaver i proteinsyntese og er involveret i genregulering.

RNA og DNA kaldes begge nucleinsyrer og har en lignende basisk struktur. Begge typer nukleinsyre består af enheder kaldet nukleotider. Hvert nukleotid er sammensat af tre molekyler: et fosfat, et sukker og en nitrogenholdig base. Der er flere forskellige nitrogenholdige baser, og det er sekvensen for disse molekyler, der gør det muligt for DNA og RNA at gemme og overføre information om den langsigtede og daglige vedligeholdelse af cellen.

Selvom de deler nogle ligheder, er ribonukleinsyre og deoxyribonukleinsyremolekyler forskellige på tre vigtige måder. Først er et RNA-molekyle enkeltstrenget, hvorimod DNA er et dobbeltstrenget molekyle. For det andet indeholder RNA et sukker, der kaldes ribose, og DNA indeholder et sukker, der kaldes deoxyribose. Den tredje forskel er, at i DNA er det komplementære basepar for adenin thymin; hvorimod i RNA er baseparret for adenin en modificeret version af thymin kendt som uracil.

Der er tre hovedtyper af ribonukleinsyre. Disse er transfer RNA (tRNA), messenger RNA (mRNA) og ribosomal RNA (rRNA). Disse tre molekyler er strukturelt ens, men udfører meget forskellige funktioner.

Messenger RNA er produktet af en proces kaldet transkription. I denne proces kopieres den genetiske kode, der er båret i et afsnit af DNA, hvilket resulterer i syntesen af ​​et molekyle af mRNA. MRNA er en nøjagtig kopi af en sektion af DNA, der koder for et enkelt protein. Efter at den er lavet, kører dette mRNA fra cellens kerne til cytoplasmaen, hvor det gennemgår en ny cellulær proces med hjælp fra en anden type ribonukleinsyre.

I cytoplasmaet i cellen kommer mRNA i kontakt med transfer-RNA-molekyler. Transfer RNA hjælper med at fremstille proteiner ved at transportere aminosyrer til stedet for proteinsyntese. TRNA bruger mRNA-molekyler som en skabelon til opbygning af proteinet ved at "læse" mRNA-molekylet for at bestemme rækkefølgen af ​​aminosyrer i proteinkæden. Denne proces kaldes oversættelse.

Den tredje type RNA, ribosomalt RNA, er det sted, hvor translation finder sted. Ribosomale RNA-molekyler er det sted, hvor mRNA oversættes til proteiner. Ribosomalt RNA hjælper i denne proces ved at interagere med både messenger og overføre RNA-molekyler og ved at fungere som et sted for enzymaktivitet.

Andre typer ribonukleinsyre inkluderer mikro-RNA og dobbeltstrenget RNA. Mikro-RNA bruges af celler til at hjælpe med at regulere transkriptionen af ​​messenger-RNA og kan både øge eller formindske den hastighed, hvormed et bestemt gen fremstilles til proteiner. Dobbeltstrenget RNA, som findes i visse typer vira, kan trænge ind i celler og forstyrre translation- og transkriptionsprocesser ved at handle på en måde, der ligner mikro-RNA.

ANDRE SPROG

Hjalp denne artikel dig? tak for tilbagemeldingen tak for tilbagemeldingen

Hvordan kan vi hjælpe? Hvordan kan vi hjælpe?