Wat is een vaste overhead?

Een vaste overheadkost verwijst naar een specifiek type of groep bedrijfskosten. Het woord overhead in het bedrijfsleven wordt gebruikt om de kosten van zakendoen te beschrijven of de hoeveelheid geld die een individu of bedrijf moet uitgeven om een ​​functioneel bedrijf te runnen en te behouden. Vast betekent dat de specifieke kosten niet maandelijks veranderen.

Bepaalde kosten in het bedrijfsleven zijn variabel of kunnen dagelijks, maandelijks of driemaandelijks veranderen. De voorraadkosten kunnen bijvoorbeeld veranderen, afhankelijk van hoeveel van een bepaald product een persoon nodig heeft. De arbeidskosten kunnen ook veranderen, als een bedrijf bijvoorbeeld iemand moet betalen om over te werken wanneer het verkoopvolume stijgt.

Een vaste kostprijs verandert daarentegen niet of fluctueert niet met het verkoopvolume. Een vaste overheadkosten blijven hetzelfde, ongeacht of een bedrijf een item of 1.000 van een item verkoopt. Vaste overheadkosten zijn dus voorspelbaar en blijven over het algemeen hetzelfde gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar.

Er zijn verschillende soorten vaste overheadkosten die gangbaar zijn in het bedrijfsleven. Huurprijs is bijvoorbeeld meestal vaste overheadkosten. De meeste bedrijven ondertekenen een huurovereenkomst voor minimaal één jaar op kantoorruimte of op winkelruimte. De huurprijs blijft gedurende deze periode hetzelfde en stijgt niet meer alleen omdat het bedrijf min of meer een product of dienst verkoopt.

Bepaalde andere kantoorkosten kunnen ook vaste kosten zijn. De salariskosten die aan managers worden betaald, kunnen ook worden beschouwd als vaste overheadkosten, tenzij de managers worden betaald op basis van een bonusstructuur of commissie die gebonden is aan verkopen. Rente op geleend geld, waardevermindering of verminderde waarde op het gebouw of materieel, en andere dergelijke kosten worden ook als vast beschouwd, aangezien ze niet van maand tot maand variëren.

Vaste overheadkosten blijven niet noodzakelijkerwijs voor altijd stationair. Ze kunnen veranderen als een verhuurder de huur verhoogt, of als er bijvoorbeeld een nieuwe manager wordt aangenomen. De verandering zal echter niet voortkomen uit een toename of afname van de omzet en als gevolg hiervan zullen de kosten nog steeds als vaste kosten worden beschouwd.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?