Wat is een functionele organisatiestructuur?

Een functionele organisatiestructuur is een methode om een ​​bedrijf te organiseren op basis van de afdeling waartoe ook een persoon of groep behoort. Dit is een van de grote drie organisatiestructuren, de andere twee zijn eenvoudige en divisiestructuren. Met een functionele organisatiestructuur bezit een bedrijf verticale hiërarchie en horizontale niveaus. Meestal heeft één persoon de leiding, gevolgd door de hoofden van de verschillende afdelingen. Daaronder bevinden zich geleidelijk lagere hiërarchische lagen. De afdelingen staan ​​verticaal onder hun afdelingshoofd, maar horizontaal met andere afdelingen in het bedrijf.

Binnen een bedrijf stelt een organisatiestructuur mensen in staat precies te weten wie verantwoordelijk is voor wie en wat de verantwoordelijkheden van een bepaalde persoon zijn. Door deze duidelijke afbakening van taken kunnen grote groepen mensen met elkaar communiceren zonder zich zorgen te maken over posities en rang. Er zijn drie hoofdmethoden om bedrijven te organiseren.

Een eenvoudige organisatiestructuur is gebruikelijk in kleine bedrijven zonder veel werknemers. Een enkele persoon staat bovenaan met een enkele persoon of een kleine groep onder hem of haar. Dit tweede niveau zijn de managers voor de organisatie en ze zijn allemaal ongeveer even machtig. Af en toe is er een groep assistent-managers die daarna komt, maar een eenvoudige structuur gaat vaak rechtstreeks naar het laatste niveau, gewone werknemers. Iedereen in de organisatie zit in een enkele groep en niemand heeft meer of minder macht dan een andere.

Divisiestructuren worden opgesplitst op basis van de projecten waaraan de mensen werken. Opnieuw runt een persoon het bedrijf, gevolgd door een niveau van projecthoofden. Deze mensen organiseren en structureren bedrijfsprojecten. Onder hen bevinden zich achtereenvolgens lagere groepen die allemaal aan hetzelfde project werken. Op elke gegeven laag kan er een groep zijn die bestaat uit een ingenieur, een marketeer en technisch schrijver. Er is geen laterale correlatie tussen verschillende projectgroepen.

De functionele organisatiestructuur verdeelt dingen per afdeling in plaats van taak. Onder het hoofd van de groep staan ​​mensen die alleen een gebied overzien. De Vice President of Marketing maakt zich bijvoorbeeld alleen zorgen over marketingproblemen en alle niveaus onder hem voeren alleen marketing uit. In tegenstelling tot een divisieorganisatie heeft een functionele organisatiestructuur laterale relaties. Een afdeling drie stappen lager dan het hoofd marketing is ongeveer hetzelfde niveau als één drie stappen lager dan het hoofd onderzoek en ontwikkeling.

Het voordeel van een functionele organisatiestructuur ten opzichte van de andere komt in feite voort uit het bundelen van talent op één plek. Met alle marketingmensen op één gebied kan de afdeling bijvoorbeeld brainstormen om ideeën te bedenken die de individuen misschien niet alleen hebben. Dit is ook het grootste nadeel. Aangezien slechts één groep op een afdeling zit, is de kennis van de anderen beperkt.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?