Wat is een micro-omgevingsanalyse?

Een micro-omgevingsanalyse is een beoordeling van het interne klimaat van een bedrijf. De beoordeling omvat doorgaans alle aspecten die onder de operationele controle van het bedrijf staan. Diensten of producten die een bedrijf produceert of levert, operationele beslissingen en marketingactiviteiten worden beoordeeld en geanalyseerd in een micro-omgevingsanalyse. Attributen en persoonlijke expertise van oprichters en leiderschap van bedrijven hebben invloed op de micro-omgeving van een bedrijf. Dat is de reden waarom het typisch is om sleutelpersoneel en hun managementactiva en -verplichtingen op te nemen in de micro-omgevingsanalyse.

Doorgaans zal de micro-omgevingsanalyse worden uitgevoerd in tijden van slechte prestaties, maar kan ook op een regelmatig schema worden uitgevoerd. Operationele efficiëntie wordt meestal gemeten en vergeleken met prestaties uit het verleden. Alle operationele beslissingen onder de controle van het bedrijf zullen waarschijnlijk worden beoordeeld. Deze omvatten productie- en supply chain-activiteiten. Een vergelijking met historische gegevens kan worden gebruikt om de voortgang of productiviteitsverlies in het bedrijf te meten.

Vaak wordt een micro-omgevingsanalyse uitgevoerd om te plannen voor een overstap naar een efficiënter productiemodel, of een aanpassing van fysieke fabriekscapaciteiten. Deskundigen op het gebied van efficiëntie of productie kunnen worden ingeschakeld als adviseurs om aanbevelingen te doen voor wijzigingen op basis van onderzoeksresultaten. Het personeel van het bedrijf zal meestal worden beoordeeld om te zorgen voor voldoende personeel om te voorzien in de verwachte productie- en marketingbehoeften. De raad van bestuur van het bedrijf zal vaak een extern bedrijf inhuren om de micro-omgevingsanalyse uit te voeren, om objectiviteit bij de beoordeling te verzekeren. Dit vergroot de kans dat dat rapport nauwkeurig en onbevooroordeeld zal zijn.

Marketingonderzoek is meestal een belangrijk aandachtspunt van een micro-omgevingsanalyse, omdat verkoopomzet de omzet stimuleert. De prijs van producten of diensten kan worden herzien om ervoor te zorgen dat prijsstrategieën concurrerend en winstgevend blijven. Aangezien klantrelatiestrategieën een belangrijke aanjager van inkomsten zijn, kan de analyse sterk gericht zijn op hoe de klantrelaties van het bedrijf werken. Soms kan de interne cultuur van een bedrijf afwijken van een gerichte focus op klantenservice.

Het leiderschap van een bedrijf kan worden bekeken in termen van of een persoon al dan niet presteert volgens de bestuursmandaten van het bedrijf. In een micro-omgevingsanalyse kan de raad van bestuur bijvoorbeeld concluderen dat een begaafd en waardevol lid van het managementteam onderbenut wordt in zijn of haar huidige hoedanigheid. Of aanvullende loopbaanontwikkeling kan nodig worden geacht om een ​​rijzende ster te verzorgen, die naar verwachting grotere leiderschapsverantwoordelijkheden op zich zal nemen als onderdeel van een leiderschapsopvolgingsplan.

Een externe macro-omgevingsanalyse verschilt van een micro-omgevingsanalyse doordat het het klimaat buiten het bedrijf onderzoekt. Doorgaans zou een macro-omgevingsanalyse de bedreigingen van de opkomst van nieuwe concurrenten inventariseren en aanpakken. Dit kunnen nieuwe producten van bestaande concurrenten zijn, of gevaren door opkomende concurrentie.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?