Wat is een openbaar project?

Een openbaar project is een project dat wordt gefinancierd door een overheid en is bedoeld om eigendom te zijn van of te worden beheerd door die overheid. Overheidsinstanties kunnen een aantal andere projecten bijstaan ​​door het verstrekken van leningen of andere middelen voor financiële hulp, maar ze worden niet als openbare projecten beschouwd, ook al heeft het publiek er belang bij. De meeste openbare projecten hebben betrekking op werk dat een overheid doet om een ​​openbaar doel te bereiken, en meestal omvatten ze dingen als wegenreparatie en -bouw, openbare gebouwen, scholen en zelfs openbare parken.

In de meeste gevallen moeten stadsbestuurders of -beheerders op elk niveau van de overheid een bepaald proces volgen bij het zoeken naar een openbaar project. Deze projecten worden gefinancierd door belastingbetaler dollars en zijn daarom onderworpen aan meer open procedures dan veel andere projecten. Een openbaar project moet bijvoorbeeld mogelijk vereisten publiceren en biedingen aanvragen. Die biedingen moeten op een openbare plaats worden geopend en vervolgens als openbaar worden beschouwd.

Om een ​​aannemer te winnen bij een bod voor een openbaar project, moet hij mogelijk aan bepaalde criteria voldoen. Vaak moet het bedrijf gebonden zijn en een biedingsobligatie indienen bij het project. Sommige overheden kunnen vakbondswerk vereisen, of op zijn minst salarissen gelijk aan het heersende loon in het gebied, dat vaak door de lokale overheid wordt bepaald. Voorstanders zeggen dat dit helpt om de banen van vakbondswerkers te beschermen en voorkomt dat bedrijven uit het gebied laag bieden en het proces corrumperen. Tegenstanders zeggen dat het een andere manier is voor politici om vakbonden politieke smeergeld te geven.

Het duurt vaak maanden of jaren voordat een openbaar project van de conceptfase naar de bouwfase gaat. Afhankelijk van het project kan de bouw van enkele dagen tot meerdere jaren duren. Gedurende deze tijd zoeken besluitvormende organen, zoals raden en raden, vaak naar publieke input om de beste manier van handelen te bepalen. Een transportbord kan bijvoorbeeld de beste locatie zoeken voor een nieuwe snelweg of prioriteit geven aan snelwegen die gerepareerd moeten worden, met hulp van het publiek.

Overheidsprojecten kunnen ook omvatten wat algemeen bekend staat als verticale constructie, waarschijnlijk in de vorm van gebouwen. Deze gebouwen kunnen worden gebruikt voor openbare instanties en kantoren, scholen, gevangenissen of zelfs sociale woningbouw. Deze projecten worden vaak gefinancierd door verschillende bronnen, zoals lokale en federale overheden. Eenmaal voltooid, worden ze gebruikt ten behoeve van de gemeenschap waarin ze zich bevinden. Net als transportprojecten zijn deze openbare projecten vaak het resultaat van een uitgebreide planning en kunnen ze tijdens dat proces worden gewijzigd.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?