Wat is bedrijfseconomie?

Bedrijfseconomie is een vorm van economie die zich richt op de toepassing van economische analyse en statistieken voor zakelijke of managementbeslissingen. Het is meestal een combinatie van traditionele economische theorie en de praktische economie die elke dag in de zakelijke omgeving wordt gezien. Bedrijfseconomie biedt gebruikers een meer kwantitatieve analyse van bedrijfssituaties door het gebruik van wiskundige formules en andere berekeningen, waaronder risicoanalyse, productieanalyse, prijsanalyse en kapitaalbegroting. De meeste bedrijven gebruiken een vorm van bedrijfseconomie in hun bedrijfsvoering.

Bedrijven nemen vaak risico's in een economisch managementproces om te bepalen wat er zou kunnen gebeuren als er een significante verschuiving in de economie plaatsvindt of concurrerende bedrijven vergelijkbare goederen en diensten aan consumenten begonnen te verkopen. Risicoanalyse is de zakelijke functie van het beoordelen van de hoeveelheid risico in zakelijke beslissingen en de algemene economische omgeving. Veel voorkomende economische risicomodellen zijn beslisbomen, Nash-speltheorie of het Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Productieanalyse is een bedrijfseconomische functie die zich richt op de interne productieprocessen van een bedrijf. Managers beoordelen interne productieprocessen om te bepalen hoe efficiënt het bedrijf economische middelen of inputs gebruikt om goederen en diensten te produceren die aan consumenten worden verkocht. Deze economische functie kan het gebruik van management accounting omvatten, die methoden voor kostenallocatie ontwikkelt die zakelijke kosten toepassen op individuele goederen of diensten. Het vinden van manieren om de productie-efficiëntie te verhogen, kan bedrijven helpen een schaalvoordeel te behalen, wat de economische theorie is dat bedrijven die hun productieprocessen maximaliseren, de totale bedrijfskosten kunnen verlagen.

Prijsanalyse is een klassiek economisch instrument gebaseerd op de economische theorie van vraag- en aanbodcurves. Volgens de basistheorie van vraag en aanbod zullen consumenten meer goederen tegen goedkopere prijzen kopen en minder goederen tegen duurdere prijzen. Bedrijven die te veel goederen tegen lage prijzen leveren, maken mogelijk onvoldoende winst, terwijl het aanbieden van goederen tegen hogere prijzen het marktaandeel van het bedrijf kan beperken. Bedrijfseconomie gebruikt prijsanalyse om het evenwichtspunt te vinden, waar het bedrijf zijn winst zal maximaliseren door een specifieke hoeveelheid verkopen aan consumenten.

Kapitaalbudgettering is het investeringsproces dat bedrijven gebruiken bij de aankoop van belangrijke bedrijfsmiddelen om goederen of diensten voor consumenten te produceren. Bedrijven kunnen de bedrijfsfinancieringsfunctie in bedrijfseconomie gebruiken om te bepalen hoeveel schuld het bedrijf moet gebruiken bij de aankoop van grote activa. Het gebruik van een combinatie van bankschuld of eigen vermogen en financiering van particuliere investeringen kan bedrijven helpen hun kapitaalmiddelen te maximaliseren bij het nemen van kapitaalinvesteringen of budgetbeslissingen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?