Wat is nationale rijkdom?

Nationale rijkdom is de term die wordt gebruikt om het vermogen van een land te beschrijven. Het wordt berekend door alle rijkdom van de burgers op te tellen, evenals alle winsten die een land verdient met natuurlijke hulpbronnen, handel en industrie, en alle schuldverplichtingen af ​​te trekken die verschuldigd zijn aan buitenlandse geldschieters. Activa die op buitenlandse markten worden aangehouden, worden ook meegeteld in de nationale vermogensberekeningen van een land.

Het bereikte niveau van nationale rijkdom hangt doorgaans af van verschillende factoren die tegelijkertijd bestaan. Deze omvatten het algemene opleidingsniveau van de burgers van een land, de staat van de arbeidskrachten van een land, de natuurlijke hulpbronnen die een land produceert en de producten die het voor winst naar andere landen exporteert. De netto rijkdom van landen die uitblinken in alle of de meeste van deze gebieden is vaak veel hoger dan de nationale rijkdom van landen die lijden aan of ontbreken aan verschillende van deze hulpbronnen. Landen die op één gebied uitblinken, zoals natuurlijke hulpbronnen, maar die op andere belangrijke gebieden ontbreken, hebben ook niet de neiging om hetzelfde niveau van rijkdom te ervaren als landen waar al deze factoren duidelijk zijn.

Sommige onderzoekers beweren dat een van de belangrijkste indicatoren van nationale rijkdom het opleidingsniveau van de burgers van een land is, evenals de democratie en de toegang tot gezondheidsnormen van hoge kwaliteit. Landen die uitblinken in deze primaire gebieden hebben doorgaans een groter nationaal vermogen dan landen waar burgers moeite hebben om toegang te krijgen tot deze indicatoren. Vooral de rijkdom in de Verenigde Staten wordt verondersteld een directe correlatie te hebben met deze primaire factoren.

Aangezien de nationale rijkdom van de meeste landen kan en zal fluctueren, kan ook de algemene financiële status van de burgers van een land fluctueren. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer de welvaart in de Verenigde Staten hoog is, de totale netto rijkdom van het land ook gezond is. Wanneer de Amerikaanse economie begint te lijden als gevolg van inflatie, hoge werkloosheid en andere factoren, neemt ook de welvaart onder haar burgers af, aangezien beide wederzijds zijn gekoppeld.

Door de nationale rijkdom van een land te identificeren, kunnen economen en politici de duurzame groei van een land plannen, ontwikkelen en organiseren. Net als bij een budget dat wordt gebruikt in het bedrijfsleven of voor persoonlijke financiën, is het kennen van de groei van het nettovermogen van een land nuttig om te bepalen hoeveel geld een land kan lenen of lenen. Dit helpt ook bij het bepalen hoeveel krediet of schuld een land zich op een gegeven moment comfortabel kan veroorloven te behouden.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?