Wat is de relatie tussen menselijk kapitaal en economische groei?

Menselijk kapitaal en economische groei hangen samen door het feit dat sterk menselijk kapitaal een stimulans is voor snelle economische ontwikkeling. De rijkdom aan kennis en vaardigheden bij mensen wordt menselijk kapitaal genoemd en kan worden verkregen door formele of informele opleiding en training. Een ander verband tussen menselijk kapitaal en economische groei is het feit dat kapitaalinvesteringen in de gezondheid en het welzijn van mensen zich ook vertalen in de ontwikkeling van de economie.

De meting van de relatie tussen menselijk kapitaal en economische groei is gebaseerd op het investeringsniveau van de mensen. Dit kan worden vergeleken met andere vormen van investeringen die naar verwachting goede dividenden zullen opleveren. In dit geval is de investering in de vorm van onderwijs, dat dividenden oplevert in de vorm van verhoogde vaardigheden en kennis die kunnen worden toegepast voor de ontwikkeling van de economie. Een verschil tussen menselijk kapitaal en andere vormen van bedrijfskapitaal is het feit dat menselijk kapitaal niet van de persoon kan worden gescheiden.

Het simpele feit dat menselijk kapitaal niet van mensen kan worden gescheiden, legt een verband tussen menselijk kapitaal en economische groei. De meeste regeringen geven bedrijven stimulansen die uitgebreide training voor hun werknemers bieden, omdat ze zich realiseren dat de kennis die dergelijke individuen opdoen bij hen zal blijven, zelfs als ze dat specifieke bedrijf verlaten. Deze kennis kan op andere gebieden worden gebruikt om de economie te helpen ontwikkelen door werknemers die voor de overheid werken om hun industrie te helpen ontwikkelen of door zelfs hun eigen bedrijf te starten. Iemand die bijvoorbeeld voor een bedrijf voor de ontwikkeling van computersoftware werkt, kan tijdens zijn werk veel training krijgen. De werknemer kan later het computerbedrijf verlaten en zijn of haar training en vaardigheden gebruiken om de economie verder te ontwikkelen door met unieke concepten te komen die nuttig kunnen zijn.

Menselijk kapitaal en economische ontwikkeling zijn ook verbonden door investeringen in de gezondheid van mensen, omdat gezonde mensen nodig zijn voor de economische ontwikkeling van een natie. De gezondheidsinvesteringen in menselijk kapitaal omvatten factoren zoals de ontwikkeling van het gezondheidszorgsysteem, goede ziekenhuizen en gemakkelijke toegang tot zorginstellingen. Een voorbeeld van hoe een gebrek aan investeringen in de gezondheid van mensen de economische ontwikkeling kan beïnvloeden, is te zien in een situatie waarin de algemene bevolking veel sterftecijfers heeft vanwege een gebrek aan adequate gezondheidszorgfaciliteiten.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?