Wat is de driehoekshandel?

De driehoekshandel, ook wel de driehoekshandel genoemd, was een systeem van Atlantische handelsroutes van de 17e eeuw tot de vroege 19e eeuw. De driehoekshandel wordt zo genoemd omdat deze plaatsvond tussen drie verschillende regio's aan alle kanten van de Atlantische Oceaan. Schepen die deze handelsroutes reisden, droegen Afrikaanse slaven, gefabriceerde goederen en geldgewassen tussen West-Afrika, Noord-Amerika en Europa.

Tot slaaf gemaakte Afrikanen waren een elementair onderdeel van de economie van het Amerikaanse continent, evenals de eilanden van het Caribisch gebied. Gewassen zoals tabak, hennep en suiker werden geteeld en geoogst door slaven in Noord- en Zuid-Amerika en vervolgens naar Europa verscheept. Suiker bijvoorbeeld, vaak in vloeibare vorm, melasse genoemd, werd in Europa gedistilleerd tot rum. Een deel van de rum werd genomen en verkocht in West-Afrika, of geruild voor slaven. De derde poot van de driehoek, die waarmee slaven over de Atlantische Oceaan werden gedragen, was de beruchte 'middelste doorgang'.

De schande van deze specifieke handelsroute kwam van de omstandigheden aan boord van de slavenschepen. Om de winst te maximaliseren, werden Afrikanen zo strak mogelijk ingepakt, op dezelfde manier als elke andere lading. Gebrek aan sanitaire voorzieningen was een groot probleem, wat leidde tot ziekte en de dood van veel mensen voordat ze ooit Amerika bereikten. Desondanks konden de slaven die overleefden op een veiling worden verkocht voor zeer hoge prijzen, wat grote winsten betekent voor degenen die handelden in menselijke vracht. Om deze redenen wordt de driehoekshandel vaak gezien als synoniem voor de slavenhandel.

Het is belangrijk op te merken dat de meeste schepen niet van de ene haven naar de andere reisden in een driehoek, waardoor de hele route werd voltooid. Elk deel van de driehoekshandel had afzonderlijke bedrijven en vloten van schepen die gespecialiseerd waren in het vervoer van bepaalde goederen van en naar bepaalde plaatsen. Het is inderdaad bijna onmogelijk om gegevens te vinden van elk schip dat achtereenvolgens de hele route heeft afgelegd. Het was niet alleen logischer om zich op deze manier te specialiseren, maar schepen waren relatief langzaam varende schepen, en het kon een jaar of langer duren om over de gehele lengte van de drie routes te reizen. Aldus is de driehoekshandel meer dan iets anders een historisch handelsmodel om de maritieme handel van die tijd te begrijpen.

De Amerikaanse revolutie heeft de handel in goederen en slaven een tijdje verstoord. Bovendien verbood Groot-Brittannië de slavenhandel in 1807, en de Verenigde Staten deden dit kort daarna in 1808. Zonder zijn belangrijkste winstcentrum was de driehoekshandel op weg, hoewel het in een meer clandestiene vorm bleef tot de Amerikaanse burgeroorlog van de jaren 1860.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?