Hoe kan ik werkgerelateerde training krijgen?

Je kunt werkgerelateerde training krijgen van verschillende openbare en privébronnen in je community. Uw eerste stop bij het zoeken naar werkgerelateerde training moet uw lokale overheid zijn. Een andere optie voor beroepsgerichte training is een uitzendbureau in uw gemeenschap dat op zoek is naar veelbelovend nieuw talent. Je kunt misschien werkgerelateerde training krijgen via technische scholen en universiteiten in de buurt van je huis. Je moet ook zoeken naar jobtrainingsprogramma's en open huizen die worden aangeboden door lokale werkgevers.

Lokale, regionale en nationale overheden financieren werkgerelateerde opleidingsprogramma's om het aantal geschoolde werknemers te vergroten. Misschien ontdekt u een overheidstrainingsprogramma dat is gericht op werknemers die van bedrijfstak veranderen; een job transitie programma kan je de technische vaardigheden geven die nodig zijn om een ​​nieuw beroep te beginnen. Overheidsinstanties kunnen werknemers aanmoedigen om werk te vinden op gebieden waar veel vraag naar is, via gerichte loopbaantraining. Met dit soort training kunt u vaardigheden ontwikkelen voor een carrière in de gezondheidszorg, informatietechnologie of productie.

Uitzendbureaus bieden mogelijk werkgerelateerde training aan om aan de behoeften van hun klanten te voldoen. Deze trainingsprogramma's leren vaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en de bedrijfsladder te bereiken. Je leert misschien hoe je je cv opmaakt en hoe je jezelf gedraagt ​​in interviews via uitzendbureau-programma's. Een andere optie is een seminar over het afleggen van certificeringsexamens voor gespecialiseerde vakgebieden zoals boekhouding en brandweer. Een uitzendbureau kan ook wekelijkse cursussen houden over specifieke computersoftware, hardware en kantoorapparatuur.

Je kunt de website van een lokale vakschool of universiteit bezoeken om meer te leren over werkgerelateerde trainingsprogramma's. Mogelijk kunt u tegen gereduceerde prijzen lessen in uw gewenste vakgebied volgen door u te registreren als niet-credit of auditstudent. Je lokale universiteit kan volwassen studenten die geïnteresseerd zijn in een andere loopbaan trainen via de afdeling permanente educatie. Een staatsuniversitair systeem kan ook professionals aantrekken die geïnteresseerd zijn in beroepsgerelateerde training via uitbreidingsfaciliteiten. Deze faciliteiten plannen vaak nacht- en weekendklassen om werkende professionals in achtergestelde gebieden te huisvesten.

Het is ook belangrijk om contact op te nemen met werkgevers in uw regio als u op zoek bent naar beroepsgerelateerde training. Misschien ontdekt u minstens één werkgever die een trainingsprogramma voor het grote publiek aanbiedt. Deze programma's zijn ontworpen om het publiek te informeren over de producten van het bedrijf en tegelijkertijd potentiële werknemers te identificeren. Een open huis aangeboden door een werkgever kan bestaan ​​uit lezingen en praktische cursussen over de producten van het bedrijf. U kunt uw cv voor een potentiële werkgever krijgen terwijl u interesse toont in vacatures door open huizen bij te wonen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?