Hoe scoor ik goed op ASVAB Math?

De Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) wordt gegeven aan werkzoekenden om hun mentale capaciteiten te beoordelen en om te bepalen wat voor soort militaire banen en training ze zullen krijgen door de Amerikaanse strijdkrachten. Er zijn twee ASVAB-wiskundetests: rekenkundig redeneren en wiskundekennis. De Arithmetic Reasoning-test biedt real-life problemen om op te lossen en test ook het begrijpend lezen. De wiskundetoets Kennis meet het vermogen om algemene wiskundevragen op te lossen.

Om goed te scoren op de ASVAB-wiskundetest, is het belangrijk om een ​​rustige plek te vinden om te studeren en een regelmatig studieprogramma op te stellen dat je voldoende tijd geeft om je voor te bereiden. Zoek vervolgens de studiehandleidingen en online oefentoetsen die zich richten op de wiskundige delen van de ASVAB. Vergeet niet om jezelf te belonen voor het invullen van studiegidssecties en het voldoen aan je studieplanning. Laat vrienden en familie weten wanneer je gaat studeren om onderbrekingen en afleidingen te minimaliseren.

In plaats van je te concentreren op het juiste antwoord elke keer wanneer je oefentests maakt, merk je op welke soorten vragen het vaakst opduiken, welke vaardigheden worden getest en hoe de vragen worden geformuleerd. Geef voldoende tijd om je te concentreren op die gebieden waar je zwak bent, wat kan worden bepaald door de oefentoetsen af ​​te leggen en je scores te beoordelen. Games die snel, logisch denken vereisen, kunnen ook een goede techniek zijn. Leer de vragen over te slaan waarover u het meest verbaasd bent en kom er op terug als de tijd het toelaat.

Wanneer u de ASVAB-wiskundetest aflegt, lees dan elke vraag en mogelijk antwoord zorgvuldig, waarbij u de kennelijk verkeerde antwoorden eerst elimineert. Houd er rekening mee dat uw score is gebaseerd op juiste antwoorden. Verkeerde antwoorden verlagen je score niet, dus probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Leer bij wiskundige woordproblemen de irrelevante details en woorden negeren en concentreer u op de essentiële informatie die nodig is om de vraag op te lossen. Probeer bij uitdagende vergelijkingen de mogelijke antwoorden aan te sluiten om de juiste te vinden.

Er zijn een aantal specifieke wiskundevaardigheden die u zullen helpen goed te scoren op de ASVAB-wiskundetoetsen. Focus op het onthouden van de volgorde van bewerkingen die nodig zijn om specifieke problemen op te lossen. Bij het oplossen van problemen met meerdere stappen, moet u eerst de uitdrukkingen tussen haakjes oplossen en vervolgens de exponenten behandelen. Stappen met vermenigvuldiging of deling worden vervolgens uitgevoerd, gevolgd door optellen en aftrekken. Een gemakkelijk geheugensteuntje om dit te onthouden is: "Excuseer mijn lieve tante Sally", waarbij de eerste letter van elk woord staat voor de volgorde: haakjes, exponenten, vermenigvuldiging, delen, optellen en aftrekken.

Er zijn verschillende andere tips die u kunnen helpen om u voor te bereiden op de ASVAB-wiskundetest. Het onthouden van de meest voorkomende wiskundige formules is een essentieel hulpmiddel. U moet weten hoe u het gebied, de omtrek en de diagonaal van vierkanten en rechthoeken kunt berekenen. Andere formules die u moet onthouden, zijn formules die de diameter, omtrek, oppervlakte en volume van verschillende objecten en geometrische vormen bepalen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?