Wat doet een museumtechnicus?

Museumtechnici, samen met archivarissen en curatoren, zijn verantwoordelijk voor de plaatsing, verzorging en weergave van artefacten of documenten in een museum. Ze kan een breed scala aan taken uitvoeren, waaronder handarbeid, detailgerichte analyse, educatieve outreach en fondsenwerving. Meestal onderscheiden van curatoren of archivarissen door haar meer technische expertise, werken museumtechnici meestal buiten de publieke sfeer, gericht op het werken met de artefacten van het museum.

Afhankelijk van het niveau van museumtechnicus, kunnen de taken die ze uitvoert van een eenvoudigere, meer voorkomende variëteit zijn, of ze kunnen behoorlijk gedetailleerd en complex zijn. Over het algemeen fungeert ze als ondersteunend personeel voor het museum, helpt zij curatoren bij hun taken en helpt ze ervoor te zorgen dat het museum soepel functioneert. Een museumtechnicus is een belangrijk onderdeel van de werking van een museum, en gezien de zeer gespecialiseerde aard van de rol, evenals de gespecialiseerde protocollen die voor de meeste musea gelden, kan het nogal belastend werk zijn.

Op het basisniveau helpt een museumtechnicus met de meest eenvoudige taken die rond een museum moeten worden uitgevoerd. Een museumtechnicus kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij janitoriale en bewarende taken rond fragiele artefacten of displays. Omdat de meeste exposities delicaat zijn, kunnen ze meestal niet eenvoudig worden schoongemaakt zoals een tapijt of kantoorgebouw zou kunnen zijn. In plaats daarvan vereist dat soort reiniging veel zorg en aandacht, evenals een goed begrip van de artefacten zelf.

Meer geavanceerde technici kunnen optreden als direct ondersteunend personeel voor senior technici of curatoren. In deze context kan ze worden gevraagd om specimens op te halen of op te slaan, om catalogusrecords en artefacten te helpen, specimens schoon te maken of zorgvuldig op te slaan, of om ze voor te bereiden voor gebruik door een meer geavanceerde technicus of een curator. Ze kan ook in een secretariële of educatieve functie werken, documenten voorbereiden voor openbare distributie, correspondentie schrijven en als gids fungeren door de displays van het museum.

Een tussenliggende museumtechnicus kan er ook voor kiezen om zich te specialiseren in een zeer gericht onderzoeksgebied om in te werken. In dit geval zal ze waarschijnlijk gedurende haar hele carrière binnen die specialiteit blijven, omdat de verworven vaardigheden meestal ongelooflijk bijzonder zijn. Ze kan bijvoorbeeld leren hoe een specifiek type artefact te herstellen, zoals keramische kommen, en haar werk zou vanaf dan kunnen focussen op alle keramische kommen in de collectie van het museum. Het kiezen van een dergelijke focus is over het algemeen een weg om een ​​geavanceerde museumtechnicus te worden, zodra voldoende vaardigheden zijn verworven.

Geavanceerde technici werken om te helpen innoveren binnen hun specifieke vakgebied. Een specialist in keramische schalen kan bijvoorbeeld niet langer alleen kommen van bekende soorten herstellen met behulp van reeds bestaande technieken; ze kan nu werken aan het ontwikkelen van nieuwe technieken om kommen beter te herstellen, of om oudere technieken toe te passen op een nieuw type kom. Dit niveau van museumtechnicus is verantwoordelijk voor een groot deel van de groei die plaatsvindt op het gebied van restauratie en opslag, en kan een lucratief beroep zijn voor degenen met de drive om zo ver te komen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?