Wat doet een planningstechnicus?

Een planningstechnicus is in dienst van lokale, provinciale en regionale overheden om te helpen bij het opstellen en beheren van bouw- en landvoorschriften en bouwverordeningen. Het is een instapopdracht en fungeert ook als administratieve ondersteunende staffunctie voor een stads- of regionaal planningsbureau. Planningtechnici zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van vergunningen en het interpreteren van bestemmingsregels voor het grote publiek.

De inning van vergoedingen en rechten in verband met bestemmingsplannen en zakelijke vergunningen wordt gecontroleerd door een planningstechnicus. Georganiseerde en gedetailleerde registers van gedistribueerde vergunningen worden bijgehouden door een technicus, naast het toezicht op een klantenservicekantoor van een stad of regio voor planning en ontwikkeling. Een planningstechnicus onderzoekt feiten en presenteert de verzameling van relevante gegevens aan andere leden van een stadsplanningbureau of -comité. Technici moeten mogelijk bouwschema's en blauwdrukken lezen en interpreteren om bestemmingsplannen op te stellen en voorschriften toe te staan ​​en de juiste kosten in rekening te brengen. Een planningstechnicus kan ook dienen als een contactpersoon voor het publiek namens een planningsbureau, zoals het verbinden met bedrijven en individuen tijdens maatschappelijke evenementen zoals gemeenteraadsvergaderingen.

Planningstechnici gebruiken communicatie- en klantenservice-vaardigheden om samen te werken met bedrijven en het publiek. Onderzoeks- en schrijfvaardigheid is nodig om rapporten op te stellen en gegevens te presenteren. Teamwerk is een belangrijke vaardigheid voor planningstechnici om te hebben, omdat ze vaak communiceren en direct samenwerken met andere planningsmedewerkers. Organisatiemethoden en aandacht voor detail zijn noodzakelijk, omdat technici verantwoordelijk zijn voor documentservices en administratie.

Opleiding en eerdere werkervaringsvereisten om een ​​planningstechnicus te worden zullen variëren op basis van regionale normen. In het algemeen is de voltooiing van ten minste een geassocieerde graad nodig en heeft een bachelordiploma vaak de voorkeur. Veel planningstechnici hebben eerdere administratieve en administratieve werkervaring. Sommige regio's staan ​​het vervangen van gerelateerd onderwijs, zoals een graad in stedelijke ontwikkeling, toe om de vereiste werkervaring op te nemen bij het inhuren van een planningstechnicus. Bekendheid met kantoorapparatuur en algemeen computergebruik is noodzakelijk voor het werk van planningstechnici.

De werkweek van een planningstechnicus is een standaardweek van 40 uur en wordt voornamelijk uitgevoerd in een kantooromgeving. Het kan nodig zijn dat een technicus off-site werkt met bedrijven en particulieren om bestemmingsregelingen en bouwvergunningen te faciliteren, en om civic functies bij te wonen om met het publiek te communiceren. De taak omvat het archiveren, beantwoorden van telefoons en archiveringsvergunningen en tarieven die zijn geregistreerd door burgers en bedrijven.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?