Wat is een academische editor?

Een academische redacteur werkt over het algemeen op fulltime of freelance basis met academische uitgevers, professoren of studenten om onderzoeksdocumenten, proefschriften, manuscripten van wetenschappelijke boeken of andere onderwijsgerelateerde publicaties te bewerken en proeflezen. De meeste academische editors hebben geavanceerde graden in een of meer academische disciplines en beschikken over sterke schrijf- / bewerkingsvaardigheden. Een andere belangrijke kwalificatie om academisch redacteur te worden, is een grondig begrip van academische normen, inclusief citaatvereisten. Een alternatief carrièrepad, misschien van een deeltijdse aard, kan zijn voor een academische redacteur om te werken voor een online schrijfservice.

De professionele expertise om alle vormen van academische inhoud voorafgaand aan publicatie grondig te beoordelen en te corrigeren, is voor een academische redacteur een belangrijke eigenschap. Kortom, een academische redacteur moet een deskundige 'woordenmaker' zijn. Veel publicaties vereisen bijvoorbeeld ook dat manuscripten op een bepaalde manier worden opgemaakt, tot en met een specifiek lettertype en spatiëring. Een academische redacteur moet ook een expert zijn in het citaatformaat voor een bepaalde discipline. De vereisten voor voetnoten, eindnoten en bibliografieën kunnen verschillen, afhankelijk van het vakgebied en de publicatie.

Onder andere plaatsen van tewerkstelling, kan een academische redacteur ervoor kiezen om te werken met een universitaire pers, voor een individuele professor, of met een denktank. Academische editors kunnen intern werken voor academische uitgevers om toezicht te houden op het bewerken, opmaken en proeflezen van wetenschappelijke werken. Sommige professoren sluiten een contract met freelance academische redacteuren om geschreven werk te controleren op grammatica, spelling, stijl of feitencontrole voordat ze hun artikelen of boekmanuscripten formeel indienen bij academische uitgevers. Een academische redacteur kan ook samenwerken met experts van een denktank voor openbaar beleid of een particuliere onderzoeksstichting om de tekst in aankomende publicaties te bekijken, online of in print.

Technologische vooruitgang in de 21ste eeuw heeft geleid tot een verbreding van kansen voor academische redacteuren via online-schrijfbedrijven. Deze bedrijven bieden verschillende soorten bewerkings- en opmaakservices aan studenten. Met dit werk kan een redacteur vaak flexibele uren werken, extra inkomsten verdienen en studenten helpen die moeite hebben met hun cursussen.

Het diverse academische bewerkingsveld heeft niet noodzakelijk een uniforme educatieve vereiste. In de Verenigde Staten hebben veel academische redacteurs echter een masterdiploma of doctoraat in het Engels behaald, samen met misschien een specialiteit op een ander gebied in de geesteswetenschappen of in de sociale of harde wetenschappen. Deze opleidingen kunnen voldoende mogelijkheden bieden om de bewerkingsvaardigheden te verbeteren. Veel academische redacteuren hebben zowel een achtergrond als ervaring als gepubliceerde auteurs zelf.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?