Wat is steiger theorie?

Steigertheorie is een benadering van het onderwijs waarbij de nadruk wordt gelegd op wat voor soort materiaal een student kan leren, vaak met betrekking tot welk materiaal hij of zij mogelijk hulp nodig heeft bij het leren. Dit hangt nauw samen met het concept van de "zone van proximale ontwikkeling", wat het idee is dat sommige materiële studenten zelf kunnen leren, materiaal dat eenvoudig te complex is om te leren op basis van hun huidige kennis, en materiaal tussen deze twee die ze met hulp kunnen leren. De steigertheorie behandelt deze middenzone en stelt voor dat leraren studenten helpen dit materiaal te leren en dan hun assistentie te verwijderen zodra het leren is voltooid.

Veel van de ideeën achter steigertheorie en de zone van proximale ontwikkeling komen uit het onderzoek en de concepten die worden voorgesteld door Lev Vygotsky, een Russische psycholoog. De zone van proximale ontwikkeling legt verschillende informatielagen vast met betrekking tot een student. Centraal hierin staat de student zelf en de informatie die hij of zij al begrijpt. Daarbuiten bevindt zich de eerste laag, de informatie die de student zonder hulp kan leren; het volgende is de informatielaag die een student met hulp van een leraar kan leren; en verder is informatie die te complex is voor het huidige niveau van begrip of opleiding van de student.

Het middelste gebied in de zone van proximale ontwikkeling is de basis voor veel steiger theorie. De theorie van de steiger stelt in feite dat leraren moeten optreden als helpers die het leren van studenten vergemakkelijken, evalueren waar studenten zich bevinden en waar nodig assistentie verlenen. In plaats van simpelweg les te geven wat de leraar wil, stelt de steigertheorie dat leraren studenten moeten evalueren om te begrijpen met welke informatie ze hulp nodig hebben en wat nog te moeilijk is voor de student om te leren, zelfs met hulp.

Zodra een leraar dit begrijpt, kan de leraar de student helpen het materiaal te leren waarmee hij of zij hulp nodig heeft. Dit wordt "steiger-theorie" genoemd omdat deze actie vergelijkbaar is met het bouwen van een steiger tijdens de bouw. Een steiger is een tijdelijke structuur die een platform helpt ondersteunen tijdens de bouw; en hulp van leraren is een tijdelijke handeling die helpt begrip voor een student op te bouwen, maar uiteindelijk wordt verwijderd. Uiteindelijk blijft de student achter met zijn of haar kennis, omdat leraren er niet altijd kunnen zijn voor antwoorden.

Terwijl de steiger theorie wordt toegepast, verschuift de zone van proximale ontwikkeling voor een student. De informatie die hij of zij heeft geleerd, gaat naar het midden en breidt de informatie uit die hij of zij zonder hulp kan leren. Als dit gebeurt, wordt informatie die ooit met zijn of haar vermogen te begrijpen was, zelfs met hulp, informatie die met hulp kan worden geleerd. Dit proces is een model voor leren in het algemeen en is het basisidee achter veel progressief onderwijs.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?