Wat zijn operationele activa?

Soms aangeduid als werkkapitaal, zijn bedrijfsmiddelen alle activa die eigendom zijn van een bedrijf en die actief worden gebruikt in de lopende onderneming. Activa van dit type kunnen materiële zaken zijn, zoals apparatuur, of immateriële activa zoals auteursrechten of handelsmerken. Zolang het actief een bijdrage levert aan het genereren van reguliere inkomsten voor het bedrijf, kan het met recht een bedrijfsmiddel worden genoemd.

Wanneer de meeste mensen denken aan bedrijfsmiddelen, is het eerste dat bij hen opkomt het fysieke eigendom van het bedrijf. Dit kan de kantoorruimte omvatten waar het bedrijf van het bedrijf wordt beheerd, evenals de fabriek die wordt gebruikt om de goederen te produceren die door het bedrijf worden verkocht. Machines die zich op de werkvloer bevinden en die rechtstreeks betrokken zijn bij de creatie van producten, kwalificeren ook als een bedrijfsmiddel. Kantoorapparatuur die direct helpt bij het genereren en innen van inkomsten is een ander type bedrijfsmiddel.

Naast fysiek eigendom wordt contant geld opgenomen als een bedrijfsmiddel. Het huidige saldo van de debiteuren van een onderneming wordt ook als essentieel beschouwd voor de voortdurende werking van de onderneming. Vlottende activa van dit type helpen om de basis te leggen voor het tijdig afbouwen van eventuele kortlopende verplichtingen en helpen het bedrijf op een solide financiële basis te houden, een factor die zeer belangrijk is voor beleggers.

Immateriële activa zijn ook belangrijke operationele activa van de meeste bedrijven. Activa die worden geclassificeerd als intellectueel eigendom maken deel uit van deze groep. Alle handelsmerken of auteursrechten die het bedrijf bezit, hebben een directe invloed op het functioneren van het bedrijf. Op dezelfde manier spelen activa zoals octrooien en merkherkenning ook een belangrijke rol bij het voortzetten van de onderneming.

Een van de functies van bedrijfsmiddelen is om de onderneming in een positie te houden waarin de aflossing van kortlopende schulden mogelijk is, waarbij kortlopende schulden worden gedefinieerd als alle schulden die binnen de komende twaalf maanden volledig moeten worden betaald. Beleggers beschouwen de totale waarde van bedrijfsmiddelen vaak als een manier om te bepalen of een bedrijf heeft wat het nodig heeft om inkomsten te genereren waarmee deze kortetermijnverplichtingen kunnen worden afgewikkeld. Als een bedrijf niet over voldoende bedrijfsmiddelen beschikt, zal de belegger het bedrijf waarschijnlijk als een groter risico beschouwen, zelfs als het winstvolume redelijk is en de aandelen momenteel goed presteren.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?