Wat zijn de Basel-akkoorden?

De Basel-akkoorden zijn een verzameling overeenkomsten die zijn opgesteld door het Basel Committee on Bank Supervision (BCBS). Het is vernoemd naar een van de meest dichtbevolkte steden van Zwitserland. De administratieve eenheid van het BCBS bevindt zich daar, en het dient ook als zijn reguliere ontmoetingsplaats. De Basel-akkoorden doen aanbevelingen over bankwet- en regelgeving aan financiële instellingen om het kapitaalbeheer en de mogelijkheid om verliezen aan te pakken aan te moedigen.

De BCBS werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van de centrale bank van een verzameling landen die bekend staan ​​als de Groep van Tien: België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Deze landen vormen de helft van de grote economieën van de G-20. Sinds de oprichting zijn andere landen van deze grotere groep, waaronder Zuid-Afrika, India en China, lid geworden van de BCBS. Landen buiten het rijk van de G-20, zoals Singapore en Hong Kong, zijn ook lid.

Het was een liquidatie van de in Keulen, Duitsland gevestigde Bank Herstatt vanwege een vertraging in een dollar-betalingsbeurs die resulteerde in de vorming van de BCBS, en ook leidde tot de oorsprong van Basel I. Gepubliceerd in 1988, Basel I richt zich op onverwachte verliezen van financiële instellingen zoals die van Bank Herstatt door het vaststellen van minimale kapitaalvereisten. Het akkoord heeft vijf niveaus van kapitaaltoereikendheidrisico's vastgesteld - 0, 10, 20, 50 en 100 procent - die meten in hoeverre een bank schade kan lijden door een financieel verlies; een bank met 0 procent van haar risicogewogen activa kan bijvoorbeeld worden beschouwd als Tier 1-kapitaal. Volgens Basel I suggereert de BCBS dat instellingen die op internationaal niveau opereren een risicogewicht van 8 procent hanteren.

Basel II, voor het eerst gepubliceerd in 2004, breidt zich verder uit dan de focus op het kredietrisico van zijn voorganger. Door toezicht en marktdiscipline toe te voegen aan de minimale kredietvereisten, heeft het Bazels comité aldus de zogenaamde drie pijlers van de akkoorden vastgesteld. De belangrijkste focus van Basel II is het versterken van en het toezicht op normen voor de internationale financiële gemeenschap.

Met de wereldwijde financiële crisis die eind 2000 plaatsvond, verscheen de derde editie van de Basel-akkoorden in 2009. Basel III herzag de eerdere akkoorden door zich te concentreren op het versterken van individuele financiële instellingen om wijdverspreide schokken te voorkomen. Een dergelijke versterking wordt aangemoedigd door technieken zoals hefboomwerking van banken en liquiditeit.

Met name oefent het BCBS geen bevoegdheid uit om de Basel-akkoorden af ​​te dwingen. Wat het echter aanmoedigt, is een internationale convergentie van financiële basisnormen. Er zijn niet-BCBS-leden die de Basel-akkoorden implementeren via hun nationale wet- en regelgeving.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?