Welke factoren beïnvloeden de prestaties van beleggingscategorieën?

Activaklassen zijn beleggingscategorieën die kunnen worden beïnvloed door veranderingen in factoren zoals de economie, de financiële markten en het beleggerssentiment. In bepaalde gevallen zijn de factoren die de activiteit op de markten stimuleren vrij duidelijk, terwijl het op andere momenten moeilijker is om vast te stellen. Enkele veelvoorkomende elementen die van invloed kunnen zijn op de prestaties van beleggingscategorieën zijn de winstgevendheid van bedrijven, het tempo waarin een economie groeit of krimpt, en politieke omstandigheden in een regio.

Afhankelijk van de beleggingscategorie varieert de mate waarin factoren de prestaties van beleggingscategorieën kunnen beïnvloeden. Aandelen, die handelen in de aandelengroep, worden vaak gedreven door de omstandigheden waarin bedrijven winst of inkomsten kunnen verdienen. Wanneer beleggers ervan overtuigd zijn dat bedrijven zullen blijven uitbreiden en omzet genereren, is de kans groter dat ze geld naar deze specifieke activaklasse sturen. In ruil daarvoor hopen beleggers over het algemeen te worden beloond met stijgende aandelenkoersen en mogelijke dividenden, dit zijn uitkeringen die bedrijven soms maken met overtollige winst. Het vermogen van een bedrijf om te voldoen aan inkomsten- en verkoopverwachtingen zoals uiteengezet door managementteams van bedrijven, is een andere factor die de prestaties van beleggingscategorieën voor aandelen kan beïnvloeden.

Obligaties worden verhandeld in de beleggingscategorie vastrentende waarden en zijn doorgaans gevoelig voor een unieke reeks factoren. De twee belangrijkste componenten van een obligatie-effect zijn de prijs en het rendement, die omgekeerd ten opzichte van elkaar bewegen. Wanneer bijvoorbeeld de koers van een vastrentend instrument stijgt, daalt het rendement of de rente.

Inflatie is een factor die de prestaties van beleggingscategorieën in obligaties op een negatieve manier kan beïnvloeden. Wanneer beleggers obligaties kopen, ontvangen ze een reeks rentebetalingen naast de terugbetaling van de nominale waarde van het schuldbewijs. Naarmate de inflatie stijgt, daalt de waarde van een valuta en dit vermindert de waarde van de inkomsten van de beleggers zodra de obligatie vervalt of de vervaldatum bereikt.

Analistenbeoordelingen kunnen zowel aandelen als vastrentende effecten beïnvloeden. Professionele analisten kennen vaak ratings toe, vergelijkbaar met cijfers, die het potentieel van individuele financiële effecten of beleggingscategorieën weerspiegelen. Deze resultaten kunnen een aandeel of obligatie ten goede komen als de rating het effect positioneert op een manier die past in de strategie van een belegger. Analisten kunnen ook een positieve of negatieve kijk op een volledige beleggingscategorie toekennen, wat de prestaties van de beleggingscategorie kan beïnvloeden. Als een analist bijvoorbeeld waarschuwt dat een regionale economie vertraagt ​​en de bedrijfswinsten waarschijnlijk schade zullen lijden, kunnen beleggers het nieuws interpreteren als een signaal om kapitaal van aandelen om te leiden naar een veiligere beleggingscategorie.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?