Wat is een uitgebreid jaarlijks financieel verslag?

Een uitgebreid jaarlijks financieel rapport is een financieel overzicht uitgegeven door overheidsinstanties of overheidsinstanties. Dit financieel rapport bevat informatie met betrekking tot kapitaalontvangsten, uitgaven, activa en andere financiële informatie met betrekking tot de organisatie. Hoewel een uitgebreid jaarlijks financieel verslag vergelijkbaar is met de jaarrekening van een particuliere onderneming, geeft het informatie anders weer, omdat de meeste overheidsinstanties fondsboekhouding gebruiken. Fondsboekhouding maakt verschillende accounts aan voor het verschillende gebruik van fondsen die worden verzameld door organisaties in de publieke sector of overheidsinstanties.

Uitgebreide jaarlijkse financiële rapporten bevatten meestal drie overheidsrekeningen. Een activiteitenoverzicht, een balans en een kasstroomoverzicht zijn meestal de meest populaire financiële overzichten van de overheid. Omdat openbare organisaties en overheidsinstellingen fondsboekhouding gebruiken, kan voor elk fonds een activiteitenoverzicht worden opgesteld. Deze individuele overzichten worden vervolgens gebruikt om een ​​geaggregeerd activiteitenoverzicht te maken om een ​​overzicht op het hoogste niveau van de financiële activiteit van de organisatie of het agentschap te presenteren. De informatie op het activiteitenoverzicht is vergelijkbaar met de winst- en verliesrekening van de particuliere sector; informatie is meestal beperkt tot kapitaalontvangsten en uitgaven voor elk fonds.

Het uitgebreide jaarlijkse financiële verslag kan ook een balans bevatten voor de overheidsorganisatie of een overheidsinstelling. Dit financieel overzicht van de overheid omvat de activa die eigendom zijn van de organisatie of entiteit en de schulden aan externe bedrijven of agentschappen. De balans wordt meestal opgesteld als een geaggregeerd rapport voor alle fondsen die worden gerapporteerd door de publieke sectororganisatie of overheidsinstantie.

Het kasstroomoverzicht volgt alle fondsen die zijn gegenereerd uit belastingontvangsten, openbare of particuliere investeringen, rente van bankrekeningen en andere verschillende inkomstenbronnen. Dit overzicht geeft ook een overzicht van de uitgaande kasstromen voor een specifieke periode. Het uitgebreide jaarlijkse financiële rapport bevat deze informatie, zodat personen kunnen begrijpen hoe goed de overheidsorganisatie of overheidsinstantie haar verzamelde of gegenereerde contanten heeft gebruikt.

Organisaties in de publieke sector en overheidsinstanties kunnen vaak veel verschillende managementinformatie of andere beoordelingen, samen met de financiële staten van de overheid, opnemen in het uitgebreide jaarlijkse financiële verslag. Deze verklaringen kunnen verklaringen bevatten met betrekking tot belangrijke uitdagingen en organisatiebeleid dat informatie geeft over waarom de inkomsten meer dan verwacht zijn gestegen of gedaald. Deze informatie helpt individuen ook te begrijpen hoe alle inkomsten werden verzameld, waarom uitgaven werden gedaan en hoe de organisatie of het agentschap van plan is overtollig kapitaal uit te geven of tekorten te dekken die in het financieel verslag worden vermeld. Waakhondgroepen kunnen ook het uitgebreide jaarlijkse financiële rapport gebruiken om te bepalen hoe verantwoordelijk overheidsorganisaties of overheidsinstanties zijn bij het verzamelen en uitgeven van geld dat is ingezameld bij burgers.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?