Wat is een kredietcrisis?

Een kredietcrisis is een situatie waarin het beschikbare krediet snel afneemt. Ook bekend als een kredietcrisis, kan een kredietcrisis worden veroorzaakt door een aantal factoren en wordt vaak gezien in samenhang met een recessie of depressie. Herstellen van een kredietcrisis kan lang duren, afhankelijk van de aard van de crisis en de algemene economische omstandigheden.

Kredietcrises kunnen verschillende vormen aannemen. In sommige gevallen daalt de beschikbaarheid van kredieten over de hele linie. Mensen met bestaande kredietrekeningen kunnen merken dat ze zijn verminderd of ingekort, en personen die nieuwe kredietlijnen willen openen, kunnen problemen ondervinden. In andere gevallen is krediet beschikbaar, maar alleen tegen zeer hoge rentetarieven en voor personen die aan zeer hoge normen kunnen voldoen. Dit heeft tot gevolg dat consumenten en kleine bedrijven worden uitgesloten van de kredietmarkt omdat de meeste niet in aanmerking komen voor kredietaanbiedingen.

Het ontstaan ​​van een kredietcrisis is iets dat in de loop van de tijd gebeurt. Het kan optreden als reactie op veranderingen in reserveverplichtingen die banken dwingen hun totale kredietverlening te verminderen, evenals in perioden van economische achteruitgang die leiden tot devaluatie van activa. Banken kunnen zich zorgen maken dat onderpand voor lopende schulden mogelijk niet zoveel waard is als de schuld en het krediet aanscherpen om hun risico op blootstelling aan faillissement te verminderen. Veranderende normen in de financiële sector kunnen ook leiden tot strengere kredietnormen die een kredietcrisis veroorzaken.

Naarmate een kredietcrisis vordert en er minder geld beschikbaar is, kan de economie in het algemeen beginnen te lijden. Veel ondernemingen, van het afdekken van de loonlijst tot het starten van nieuwe ontwikkelingen, worden gevoed door commercieel krediet en consumentenkrediet stimuleert de aankoop van zaken als auto's, apparaten en andere goederen. Met minder mensen die kopen, beginnen bedrijven minder geld te verdienen, en dit kan leiden tot lagere kosten door werknemers te ontslaan en de productie te verminderen. Een huiveringwekkend effect ontstaat wanneer de kredietcrisis de economie naar beneden haalt en de kredietnormen steeds strenger worden.

Overheden hebben er belang bij om kredietcrises zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer er tekenen zijn dat zich een kredietcrisis ontwikkelt, kunnen stappen worden ondernomen om het beschikbare krediet te vergroten. Als een overheid geen actie onderneemt, kan haar economie een neergang ervaren die de situatie erger maakt. Teveel overheidsinmenging kan beleggers en leden van het grote publiek echter afschrikken. Dit dwingt overheden om een ​​fijne lijn te spreken bij het bepalen wanneer en hoe in te grijpen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?