Wat is een unit-linked verzekeringsplan?

Een unit-linked verzekeringsplan is een type verzekeringsplan dat niet alleen de persoon die erin belegt, beschermt tegen risico's, maar ook zorgt voor beleggingsflexibiliteit. Het beheert dit door alle afzonderlijke fondsen, de zogenaamde eenheden, in een groter fonds te plaatsen. De waarde van de onderliggende activa in het fonds fluctueert volgens hun marktwaarde. Wanneer al deze activa bij elkaar worden opgeteld, wordt de waarde van het unit-linked verzekeringsplan gemeten in termen van de intrinsieke waarde.

De meeste mensen willen financieel worden gedekt als zich een ongeluk voordoet, terwijl ze tegelijkertijd voldoende fondsen en activa opbouwen zodat ze comfortabel kunnen leven naarmate ze ouder worden. Een unit-linked verzekeringsplan is ontworpen met de bedoeling een dergelijke combinatie van stabiliteit en flexibiliteit te bieden. Het biedt de risicobescherming die hoort bij typische verzekeringsplannen, maar het kan ook als een levensvatbaar onderdeel van een beleggingsportefeuille fungeren.

De manier waarop een unit-linked verzekeringsplan, of ULIP, werkt, is dat de persoon die zich aansluit bij een verzekeringspremie een premie betaalt, net zoals wat van een andere verzekeringspolis vereist zou zijn. Overtollige middelen worden vervolgens in het unitplan geplaatst, dat het investeringsgedeelte van het plan vertegenwoordigt. Vanaf dat moment is de waarde van het plan afhankelijk van de manier waarop het fonds op de markt presteert. Dit betekent dat er net als bij elke belegging enig risico is voor de individuele belegger.

Flexibiliteit is een ander visitekaartje van een unit-linked verzekeringsplan, omdat het de belegger een kans biedt om te diversifiëren over veel verschillende mogelijkheden. Een belegger in een ULIP kan fondsen verschuiven tussen mogelijkheden zoals aandelenfondsen, schuldfondsen en saldofondsen, meestal zonder andere extra kosten dan de initiële premie en het geld dat aan de fondsbeheerder verschuldigd is. De waarde van elk van deze activa vormt de totale waarde van het plan.

Beleggers hebben ook de keuze om aan het begin van het plan een grote betaling neer te zetten of de premie in termijnen van verschillende lengtes te betalen. Er is ook de mogelijkheid dat, afhankelijk van het kapitaal dat zij hebben, bepaalde beleggers op een bepaald tijdstip meer premie willen betalen. Hierdoor zal de waarde van het plan als geheel toenemen. Op dezelfde manier hebben beleggers ook de optie om op bepaalde tijden minder bij te dragen aan het plan, wat uiteraard de intrinsieke waarde van hun plan zou verlagen.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?