Wat is activiteitsgestuurd management?

Op activiteiten gebaseerd beheer is een hulpmiddel dat managers kunnen gebruiken om verschillende interne bedrijfsfuncties te beheren. Ondernemers gebruiken deze tool om de kwaliteit van producten en de winstgevendheid van hun bedrijven te verbeteren en om hun marktaandeel te vergroten. Activiteitsgestuurd management kan bedrijven ook helpen om verspilling in hun productieproces te verminderen. Verspilling treedt op wanneer managers en werknemers te veel economische middelen gebruiken om te weinig goederen te produceren. Bedrijfseigenaren kunnen ook hulpmiddelen voor bedrijfsanalyse ontwikkelen die gericht zijn op deze managementtool, zodat managers en werknemers het belang van verbetering van de bedrijfsvoering kunnen begrijpen.

Op activiteiten gebaseerd beheer kan verschillende soorten bedrijfsanalysetools omvatten. Strategische analyse, waardeanalyse, kostenanalyse en op activiteiten gebaseerde budgettering zijn enkele voorbeelden van bedrijfsanalysetools. Strategische analyse omvat een bedrijfsbrede beoordeling van bedrijfsactiviteiten. Strategische analyse kan ook inhouden dat interne en externe factoren worden beoordeeld die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Bedrijven kunnen strategische analyse gebruiken om de prestaties van eigenaren, bestuurders en managers in het bedrijf te beoordelen.

Waardeanalyse is een ander belangrijk kenmerk van op activiteiten gebaseerd beheer. Bedrijfseigenaren en managers beoordelen vaak de activiteiten van elke divisie of afdeling in het bedrijf. Elke activiteit moet enige waarde hebben voor de algehele activiteiten van het bedrijf. Waarde kan operationeel of financieel zijn. Verbetering van de productieoutput, minder middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren of het vergroten van de technische vaardigheden van werknemers zijn enkele voorbeelden van operationele waarde. Financiële waarde kan het verlagen van de productie of algemene en administratieve bedrijfskosten omvatten. Verbetering van de financiële waarde kan nauw verband houden met de kostenanalyse in activiteitsgestuurd management.

Een kostenanalyse omvat een zorgvuldige beoordeling van alle items, functies en processen die kosten toevoegen aan de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Deze analyse is meestal een uitbreiding van de boekhoudfunctie van het bedrijf. Grondstoffen, arbeid, faciliteiten, apparatuur en marketing zijn enkele voorbeelden van kosten die in deze analyse kunnen worden opgenomen. Extreem hoge bedrijfskosten kunnen de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf verminderen. Grotere bedrijfsorganisaties kunnen ook een kostenanalyse uitvoeren op elke bedrijfslocatie of faciliteit in het bedrijf.

Op activiteiten gebaseerde budgettering is meestal een belangrijk hulpmiddel in op activiteiten gebaseerd beheer. Bedrijven maken vaak budgetten voor elke activiteit in het bedrijf. Om de buitensporige hoeveelheid financiële informatie en budgetten in het bedrijf te beperken, wordt elk activiteitenbudget vaak samengevoegd tot één groter divisie- of afdelingsbudget. Bedrijfseigenaren, directeuren en managers gebruiken budgetten om routekaarten te bieden voor toekomstige financiële uitgaven. Deze budgetten kunnen managers helpen zich te concentreren op gebieden waar kostenbesparingen nodig zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren. Op activiteiten gebaseerde budgetten zijn meestal meer diepgaand dan het traditionele managementbudgetproces van het bedrijf.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?