Wat is financiële analyse van bedrijven?

Financiële analyse van bedrijven is een kwantitatieve methode voor het evalueren van de financiële positie van een bedrijf en de marktwaarde van zijn aandelen. Het is gebaseerd op de gecontroleerde financiële rapporten die elk openbaar bedrijf jaarlijks moet publiceren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Financiële analisten gebruiken deze methode om de prestaties van portefeuilles te beoordelen en beleggingsaanbevelingen te doen. Studenten in universitaire bedrijfsprogramma's gebruiken ook bedrijfsanalyses om casestudy's te produceren voor discussie in de klas.

Analyse van de financiële positie van een onderneming houdt zich bezig met winstgevendheid, liquiditeit en waardering. Het gebruikt de jaarrekening van de onderneming om de onderneming te evalueren, inclusief de balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht en het eigen vermogen. Er zijn verschillende manieren om conclusies te trekken over een bedrijf, maar bepaalde kwantitatieve methoden en standaardberekeningen worden als kernelementen van dit soort werk beschouwd. Iedereen die wil functioneren als een professionele beleggingsadviseur moet op de hoogte zijn van ten minste vijf gebieden van financiële beoordeling.

Winstgevendheidsanalyse is een belangrijk onderdeel van de financiële analyse van bedrijven. Het betreft berekeningen die de verhouding tussen prijs en winst weergeven. Liquiditeit en kapitaalstructuur worden samen opnieuw bekeken als een ander analysegebied. De beoordeling van dit deel van de financiële zaken van een onderneming houdt zich voornamelijk bezig met verschillende schuldratio's. Waardering is het derde belangrijke onderwerp binnen de financiële analyse van bedrijven en wordt berekend met behulp van contante-scenario's met korting.

Verschillende soorten financiële modellen vormen het vierde en vijfde hoofdonderwerp van financiële analyse van bedrijven. Modellering om de omzet te voorspellen maakt deel uit van de waardering van de aandelen van het bedrijf. Portfolio modelling analyseert de positie van een bedrijf in een gezonde beleggingsstrategie. Nadat een financieel analist zijn beoordeling van het bedrijf heeft voltooid, gebruikt hij dit om aanbevelingen aan beleggers te doen over de geschiktheid van het aandeel als belegging. Sommige van de grotere beleggingsondernemingen publiceren vaak hun analyse, die dient als een belangrijke bron van onderzoeksliteratuur voor andere beleggers.

Financiële analyse van bedrijven kan ook worden gebruikt in een academische omgeving als onderdeel van de ontwikkeling van theorie. In dit geval heeft de analyse een algemeen geschreven formaat dat studenten gebruiken om informatie en conclusies te presenteren. De case study zal doorgaans ingaan op het bestuur, de kapitaalstructuur, het risicoprofiel, het beleggingsrendement, het dividendbeleid en de waardering van een onderneming. Gedurende de studie past de student dezelfde kwantitatieve methoden en berekeningen toe als een professionele financiële analist om conclusies te trekken over de onderneming, zoals het vergelijken van de huidige kapitaalstructuur met een geoptimaliseerde structuur of het beoordelen van de kosten van het bewegen in de richting van het optimale scenario.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?