Wat is kostenberekening?

Cost accounting is een benadering voor het evalueren van de totale kosten die verbonden zijn aan het zakendoen. Over het algemeen gebaseerd op standaard boekhoudpraktijken, is kostenboekhouding een van de tools die managers gebruiken om te bepalen welk type en hoeveel kosten er gemoeid zijn met het handhaven van het huidige bedrijfsmodel. Tegelijkertijd kunnen de principes van kostenberekening worden gebruikt om wijzigingen in deze kosten te projecteren in het geval dat specifieke wijzigingen worden doorgevoerd.

Als het gaat om het meten van hoe verstandig bedrijfsmiddelen worden gebruikt, helpt kostentoerekening om de gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de huidige situatie. Door de productiekosten te identificeren en de productiekosten verder te definiëren door drie of meer opeenvolgende bedrijfscycli, is het mogelijk om trends vast te stellen die wijzen op een stijging van de productiekosten zonder noemenswaardige wijzigingen of toename van de productie van goederen en diensten. Door deze aanpak te gebruiken, is het mogelijk om de reden voor de wijziging te achterhalen en stappen te ondernemen om de situatie te beheersen voordat de bottom-line winsten meer worden beïnvloed.

Productontwikkeling en marketingstrategieën worden ook bepaald door het gebruik van kostenberekening. In termen van productontwikkeling is het mogelijk om te bepalen of een nieuw product tegen een redelijke prijs kan worden geproduceerd, rekening houdend met de kosten van grondstoffen en de arbeid en apparatuur die nodig zijn om een ​​eindproduct te produceren. Tegelijkertijd kunnen marketingprotocollen gebruik maken van kostenberekening om te projecteren of het product voldoende eenheden zal verkopen om van de productie een haalbare optie te maken.

Cost accounting is nuttig bij het nemen van een aantal zakelijke beslissingen. Door de werkelijke kosten af ​​te wegen tegen het verwachte voordeel, kan kostenberekening een bedrijf helpen voorkomen dat een product zonder echte markt wordt geïntroduceerd, de aankoop van onnodige goederen en diensten wordt voorkomen of het huidige operationele model wordt gewijzigd op een manier die de efficiëntie vermindert. Of het nu wordt gebruikt om de status van een afdeling binnen het bedrijf te evalueren of als een hulpmiddel om de haalbaarheid van het openen van nieuwe locaties of het sluiten van oudere te projecteren, cost accounting kan belangrijke gegevens opleveren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke beslissing.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?