Wat is de contante waarde-index?

Ook bekend als de kosten-batenverhouding, heeft de contante waarde-index te maken met de relatie tussen de totale kosten die gepaard gaan met het verwerven en bezitten van een actief, en de netto contante waarde van dat actief. Het idee achter de berekening van de ratio is om te bepalen of de investering winstgevend is of dat de belegger momenteel verlies lijdt door dat actief te blijven houden. Beleggers zullen vaak de contante waarde-index berekenen als een manier om de vooruitzichten op het verwerven van een bepaald actief te evalueren, of zelfs om te beslissen of ze het eigendom willen behouden van een actief dat al deel uitmaakt van de financiële portefeuille.

Het berekenen van de contante waarde-index (PVI) van een actief omvat het identificeren van de contante waarde van alle verwachte winsten of kasstromen van dat actief, vervolgens dat cijfer te delen door de aankoopprijs plus eventuele andere kosten in verband met het bezit van het actief. Als het resultaat een cijfer is dat meer is dan een ratio, betekent dit dat op basis van de gebruikte gegevens het actief waarschijnlijk winstgevend is en het waard is om te worden beveiligd. Als de ratio kleiner is dan één, is dat een indicatie dat het actief waarschijnlijk in de loop van de tijd meer zal kosten dan alle inkomsten die het zal genereren, wat uiteindelijk tot een verlies leidt. Met de laatste situatie doet de belegger er goed aan de aankoop niet te doen en zijn of haar aandacht te richten op een andere investeringsmogelijkheid.

Het is belangrijk op te merken dat de waarde van de huidige waarde-index slechts zo goed is als de gegevens die zijn gebruikt om de berekening te maken. Dit betekent dat als de gegevens die worden gebruikt om toekomstige inkomsten uit het actief te projecteren op een bepaalde manier onjuist zijn, de resulterende ratio niet correct zal zijn. Als gevolg hiervan kan de belegger denken dat het actief waarschijnlijk behoorlijk winstgevend zal zijn, terwijl de vooruitzichten in feite een bescheiden rendement zijn of mogelijk zelfs een verlies gedurende een bepaalde periode.

Naast het gebruik van de contante waarde-index om het potentieel van een bepaalde investering te evalueren, kunnen bedrijven ook dezelfde benadering gebruiken om de vooruitzichten van een bepaald project te evalueren. Net als bij het beveiligen van activa, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gegevens die als onderdeel van de berekening worden beschouwd, nauwkeurig en volledig zijn. Als u dit niet doet, kan dit betekenen dat het project uiteindelijk meer kost dan verwacht of dat de resultaten van het project niet de verwachte inkomstenstroom opleveren. In beide scenario's zou het project uiteindelijk verlies kunnen lijden in plaats van winst te genereren voor het bedrijf.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?