Wat zijn ontwikkelingsstoornissen?

Ontwikkelingsstoornissen zijn aandoeningen die de fysieke, sociale en psychologische ontwikkeling van een kind belemmeren en zich manifesteren vóór de leeftijd van 18. Een breed spectrum van aandoeningen wordt geclassificeerd als ontwikkelingsstoornis en varieert in ernst en expressie. Behandeling voor een ontwikkelingsstoornis is vaak afhankelijk van de aard, mate en manifestatie van de beperking. Bij vroege interventie is de prognose voor een persoon met een ontwikkelingsstoornis gunstig met de juiste ondersteuning, behandeling en therapie.

Levenslange cognitieve en fysieke beperkingen die het functioneren van een individu belemmeren, staan ​​bekend als ontwikkelingsstoornissen en worden geclassificeerd als een ontwikkelingsstoornis. Personen bij wie een vorm van ontwikkelingsstoornis wordt vastgesteld, zoals het syndroom van Down of een verstandelijke beperking, kunnen moeite hebben met functioneren en hebben hulp nodig bij zelfstandig wonen, leren en zelfzorg en regie. In geval van een verstandelijke beperking is een vroege diagnose moeilijk te bevestigen, tenzij een secundaire aandoening, zoals het syndroom van Down, aanwezig is.

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD's) zijn een groep aandoeningen die worden gekenmerkt door een beperking van meerdere functies, waaronder communicatie- en socialisatievaardigheden. Deze aandoeningen, ook bekend als autismespectrumstoornissen, omvatten het syndroom van Asperger, autisme, Rett-syndroom en disintegratieve stoornissen bij kinderen (CDD). De vaardigheden, gedragingen en aanleg van kinderen met een PDD-diagnose zijn even gevarieerd als de symptomen die gepaard gaan met de bijbehorende aandoeningen.

Het optreden van symptomen voor PDD's treedt meestal op voordat een kind drie jaar oud wordt. Ouders kunnen opmerken dat het kind moeite heeft met taal, problemen heeft met zijn of haar omgeving en zich niet goed aanpast aan veranderingen. Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis kunnen ook repetitief gedrag of lichaamsbewegingen vertonen. Sommige kinderen met PDD zijn non-verbaal, terwijl anderen kunnen spreken, maar een beperkte woordenschat hebben en in korte zinnen spreken.

Een diagnose van een PDD wordt meestal gesteld door familiegeschiedenis te onderzoeken en een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Er is geen enkele diagnostische test om een ​​diagnose definitief te bevestigen, noch is er een remedie voor PDD. Behandeling voor deze klasse van aandoeningen omvat in het algemeen het gebruik van medicijnen en geïndividualiseerde therapie.

Vergelijkbaar met PDD is een andere klasse van aandoeningen, aangeduid als specifieke ontwikkelingsstoornissen (SDD's). Deze aandoeningen beïnvloeden een enkel ontwikkelingsgebied van een kind. Onderverdeeld in verschillende categorieën, beïnvloeden specifieke ontwikkelingsstoornissen spraak en taal, scholastische vaardigheden en motorische functie.

Taalstoornissen geassocieerd met SDD omvatten lisping, stotteren en afasie, die worden gekenmerkt door een verlies of beperking van communicatievaardigheden. Leerstoornissen omvatten dyslexie, een onvermogen om te spellen en te lezen, wiskundige handicaps bekend als dyscalculie en een schrijfgebrek bekend als dysgraphia. Personen met een SDD-geassocieerde stoornis van motorische functie kunnen een gebrek aan fysieke coördinatie vertonen zoals geassocieerd met sommige aspecten van ontwikkelingsdisspraxie. Specifieke ontwikkelingsstoornissen worden vaak behandeld met fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, en individuele begeleiding en instructie.

ANDERE TALEN

heeft dit artikel jou geholpen? bedankt voor de feedback bedankt voor de feedback

Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?